Dlaczego w księgach wieczystych zdarzają się pomyłki?

Te pomyłki to przykładowo wpisanie do Księgi Wieczystej osoby niebędącej właścicielem nieruchomości, wpisanie mniejszego udziału w nieruchomości, pominięcie jednego z małżonków będącego właścicielem nieruchomości wspólnie z drugim małżonkiem.

Odpowiedzialną za nie może być częściowo zasada braku konstytutywnego wpisu do Księgi Wieczystej nabycia własności nieruchomości. Wpis taki ma charakter jedynie deklaratoryjny. Oznacza to, że do nabycia nieruchomości wystarcza na przykład zawarcie umowy sprzedaży. Wpis do Księgi Wieczystej do skutecznego nabycia własności nie jest konieczny. Może więc zdarzyć się, że pomimo zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w Księdze Wieczystej cały czas jest wpisany dawny jej właściciel, bo na przykład nie został złożony wniosek o wpis nowego właściciela.

Inną przyczyną niezgodności może być zasiedzenie nieruchomości. Do zasiedzenia może dojść na skutek posiadania nieruchomości przez określony przepisami prawa okres czasu. Po upływie tego okresu właścicielem staje się osoba, która posiadała nieruchomość. Gdy natomiast nowy właściciel nie zadba o swoje interesy i nie doprowadzi do zmiany wpisu w Księdze Wieczystej powstanie niezgodność.

Niezgodność wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może być również spowodowana wpisaniem do Księgi Wieczystej jako właściciela osoby, która zawarła nieważną umowę sprzedaży nieruchomości (np. nie zachowano formy aktu notarialnego). Na podstawie nieważnej umowy nie można nabyć nieruchomości. Jeżeli taka osoba zostanie jednak wpisana do księgi wieczystej to wpis ten będzie niezgodny z rzeczywistością.

Niezgodności mogą powodować również zwyczajne pomyłki sądu.

O tym do jakich skutków mogą prowadzić nieprawidłowe wpisy przeczytacie Państwo we wpisie Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Co to takiego?

Zapraszam do komentowania. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania to można je zadawać tutaj albo skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie.

 

Opublikowano w Inne
Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0