Jak kupić mieszkanie wolne od obciążeń?

Decyzja o zakupie własnego mieszkania często jest dla wielu osób jedną z ważniejszych w życiu. Nie jest to prosta sprawa. Trzeba przeanalizować wiele aspektów takich jak cena, wielkość, położenie etc. I oczywiście nie wolno zapominać o aspektach prawnych! Podpisanie niekorzystnej umowy z deweloperem czy nieznajomość przepisów prawa może doprowadzić do tego, że marzenie o posiadaniu własnego mieszkania przerodzi się w koszmar. Jednym z takich aspektów jest między innymi niebezpieczeństwo obciążenia mieszkania hipoteką zabezpieczającą kredyt dewelopera.

Kupujący, płacąc w całości cenę deweloperowi, chce nabyć lokal bez żadnych obciążeń. Niestety wcale tak być nie musi. Przepisy prawa bowiem nie są korzystne dla kupujących mieszkania. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna). Podziałem nieruchomości jest również wyodrębnienie i sprzedaż przez dewelopera mieszkania na rzecz kupującego.

Zatem z mocy samej ustawy nabywany lokal zostanie obciążony hipoteką ustanowioną przez dewelopera na rzecz banku na zabezpieczenie zaciągniętego kredytu. Bank zatem w przypadku braku spłacania przez dewelopera kredytu będzie mógł prowadzić egzekucję z sprzedanego mieszkania. Co prawda jego nowy właściciel, zgodnie z ust. 4 art. 76, ma uprawnienie do żądania proporcjonalnego podziału hipoteki, ale marne to pocieszenie. Zapłacił przecież za mieszkanie i chciał je nabyć bez żadnych obciążeń.

Kupując zatem lokal trzeba upewnić się, że hipoteka dewelopera go nie obciąża. Nie będzie tak, gdy bank wyrazi zgodę na zwolnienie mieszkania z obciążenia.  Bank może bowiem zrzec się hipoteki w całości bądź w jakiejś części. Wówczas ta wygasa. Upewnijmy się zatem u notariusza, przed podpisaniem aktu notarialnego, że bank złożył stosowne oświadczenie.

Dobrym rozwiązaniem jest także kupowanie mieszkania wcześniej już wyodrębnionego przez dewelopera na jego rzecz. W takiej sytuacji lokal będzie miał już urządzoną księgę wieczystą. Potencjalny nabywca natomiast będzie mógł do niej zajrzeć. W szczególności do działu czwartego, w którym sprawdzi czy mieszkanie jest obciążone hipoteką.

Zapraszam do komentowania. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania to można je zadawać tutaj albo skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie.

 

 

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

 

Opublikowano w Inne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


− jeden = 1

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0