Kiedy można złożyć pozew o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej

Sprzeczne interesy mieszkańców, konflikty, nieznajomość przepisów powodować mogą, że uchwały Wspólnot Mieszkaniowych, w najlepszym wypadku, naruszają zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, a w najgorszym są sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego! Takie uchwały oczywiście nie powinny stanowić podstawy działań Wspólnoty. I aby je wyeliminować można skorzystać z instytucji zaskarżania uchwał. Warto wiedzieć w jakich przypadkach będzie to możliwe. O tym stanowi art. 25 ustawy o własności lokali.

Zatem kiedy można zaskarżyć uchwałę właścicieli lokali?

Gdy uchwała Wspólnoty jest niezgodna z przepisami prawa

Uchwała może naruszać przepisy ustawy o własności lokali, Kodeksu cywilnego lub innych ustaw. Przykładowo za naruszającą prawo uznana zostałaby uchwała, która obliguje właściciela lokalu do tego, aby przestał prowadzić w swoim lokalu biuro rachunkowe.  Także uchwała, której towarzyszyły nieprawidłowości dotyczące zwoływania zebrań właścicieli czy głosowania. Na przykład niewskazanie porządku obrad, brak zapoznania właścicieli lokali z treścią uchwały, brak zawiadomienia niektórych mieszkańców o zebraniu, nieprawidłowe udzielenie pełnomocnictwa do głosowania, zbieranie głosów przez inne osoby niż członkowie zarządu. W przypadku takich uchybień formalnych sąd uchyli uchwałę tylko w wypadku, gdy uchybienie miało wpływ na treść uchwały. Osoba, która skarży uchwałę musi wykazać przed sądem po pierwsze, że wystąpiły nieprawidłowości. Po drugie, że miało to wpływ na treść uchwały. Innymi słowy powinna udowodnić, że gdyby uchwała podjęta została prawidłowo, to miałaby inną treść.

Gdy uchwała wspólnoty jest niezgodna z umową właścicieli lokali

Chodzi tu o umowę określającą sposób zarządu nieruchomością wspólną.

Gdy uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną

Przykładowo w sytuacji, gdy uchwała określa wysokość zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w sposób nieadekwatny do korzystania z nieruchomości wspólnej przez poszczególnych właścicieli albo gdy wyraża zgodę na przeprowadzenie remontu przez wykonawcę po cenach przekraczających ceny rynkowe.

Gdy uchwała wspólnoty narusza interesy właściciela lokalu w inny sposób

Jeżeli na przykład jakiś z właścicieli zostaje bezzasadnie zobowiązany do ponoszenia wyższych kosztów przeprowadzenia inwestycji niż pozostali włąściciele.

Wskazówki dotyczące treści pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej znajdziesz w kolejnym wpisie.

Bardzo ważna sprawa – termin! Więcej na ten temat w moim tekście o terminach.

Jeżeli podobają Ci się wpisy będzie mi bardzo miło jak klikniesz przycisk “Lubię to” w panelu bocznym bloga. A Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych wpisach zapraszam do subskrybowania newslettera!

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Inne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


dziewięć − = 3

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0