Cesja wierzytelności związanych z wadami budynku wielolokalowego

Witam Cię serdecznie,

Załóżmy, że wspólnota mieszkaniowa podjęła decyzję o dochodzeniu odszkodowania przed Sądem. Składa pozew, ma silne argumenty, ale mimo to przegrywa sprawę. Dzieje się tak, gdyż  Wspólnota nie jest uprawniona, aby żądać od dewelopera zapłaty odszkodowania! Uprawnieni do wystąpienia z takim żądaniem są tylko poszczególni właściciele lokali, gdyż to oni podpisali umowę sprzedaży mieszkania z deweloperem.

Czasami trudno jednak sobie wyobrazić, że ci właściciele,  np. kilkudziesięciu czy nawet kilkuset z nich (Wspólnoty mające tylu członków nie są rzadkością), działać będą samodzielnie przed sądem. Raczej są zainteresowani tym, aby to Wspólnota, często korzystająca z pomocy profesjonalnych administratorów czy zarządców, prowadziła proces przeciwko deweloperowi.

Na szczęście właściciele swoje uprawnienia  mogą „przenieść” na Wspólnotę Mieszkaniową właśnie za pomocą cesji wierzytelności. Dokonanie cesji staje się często niezbędnym elementem przygotowania się do sprawy sądowej przeciwko deweloperowi, a następnie wniesienia przeciwko niemu pozwu. Po dokonaniu cesji Wspólnota może wnieść pozew i prowadzić proces przeciwko deweloperowi.

Jest to umowa w tym przypadku zawierana pomiędzy właścicielem lokalu (czyli cedentem) a Wspólnotą Mieszkaniową (cesjonariuszem). W umowie należy podać adres zamieszkania właściciela, siedziby Wspólnoty oraz podać, kto jest uprawniony do reprezentacji Wspólnoty. Należy również wskazać, że cedent jest właścicielem lokalu, podać adres lokalu i nr księgi wieczystej, a także wskazać, że lokal został nabyty od dewelopera na podstawie umowy sprzedaży (podać datę umowy, akt notarialny).

Przedmiotem umowy są roszczenia cywilnoprawne związane z wadami fizycznymi części wspólnych budynku, jakie przysługują właścicielowi lokalu przeciwko deweloperowi. Czyli na przykład roszczenie o zapłatę odszkodowania czy o usunięcie wad. W przypadku przenoszenia roszczeń o świadczenia podzielne, jakim są roszczenia o zapłatę odszkodowania, w umowie należy wskazać wielkość, w jakiej te roszczenia są przenoszone. Będzie to wielkość odpowiadająca udziałowi, jaki właściciel mieszkania posiada w nieruchomości wspólnej.

W umowie można to zapisać w sposób następujący:

Cedent przenosi na rzecz cesjonariusza wszelkie roszczenia cywilnoprawne związane z ujawnieniem się wad fizycznych w nieruchomości wspólnej położonej ______ (należy wskazać adres nieruchomości), które przysługują mu przeciwko _______ (należy podać nazwę dewelopera wraz z miejscem jego siedziby) na podstawie umowy ________ (trzeba wpisać nazwę umowy, podać datę zawarcia, wskazać strony tej umowy).

Przeniesienie roszczeń dotyczących świadczeń podzielnych następuje w wysokości odpowiadającej udziałowi cedenta w nieruchomości wspólnej, który jest równy _________ (podać wielkość udziału).

Uwaga! W umowie celowo nie wymieniamy konkretnie przenoszonych roszczeń, np roszczenia z rękojmi. Może się okazać, ze to roszczenie nie będzie przysługiwało z jakiś względów właścicielom i wtedy Wspólnota straci prawo do udziału w procesie. Dlatego piszemy w miarę możliwości ogólnie, np. roszczenia cywilnoprawne związane z ujawnieniem się wad fizycznych.

W przypadku wątpliwości, pytań zapraszam do kontaktu -  mailowo lub przez wypełnienie formularza.

 

Opublikowano w Cesja wierzytelności, Wady fizyczne nieruchomości wspólnej / wady budynków, Wady nieruchomości
6 komentarzy » for Cesja wierzytelności związanych z wadami budynku wielolokalowego
 1. michał pisze:

  Dziękuję za bardzo pożyteczny artykuł, ale mam pytanie. Jak rozumiem roszczenie odszkodowawcze (zasadzona kwota) jest uzależnione od ilości cesji, rękojmiowe co do zasady nie. Ale czy dobrze myślę, że dochodząc z rękojmi – żadania obniżenia ceny, muszę tak jak przy odszkodowaniu mieć możliwie najwięcej cesji?

 2. Janusz pisze:

  Ciekawy artykuł, ale mam dodatkowe pytanie: gdy wspólnota pozawiera już umowy cesji wierzytelności, wystąpi z pozwem (i czeka na termin sprawy) a po pewnym czasie niektórzy współwłaściciele chcą się z umowy cesji wycofać, czy takie oświadczenia woli będą skuteczne? W tym konkretnym przypadku umowy cesji nie zawierają klauzuli o możliwości odstąpienia.

  Pozdrawiam

  • Dzień dobry, nie jest to takie proste. Osoby te musiałyby np. skutecznie uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli. Czyli np. powołać się na to, ze działały w błędzie albo pod wpływem groźby.
   Pozdrawiam
   J.M.

 3. Pawel pisze:

  Może nie o wspólnocie ale o indywidualnym pozwie od osób fizycznych..
  Razem z małżonką występujemy przeciwko developerowi za wynkłe wady mieszkania (naszego mieszkania,indywidualnie, nie jest to pozew wspólny). Ostatnio nasz radca prawny przygotował tzw. pełnomocnictwo szczególne na podstawie którego (ten sam radca) może zawrzeć w naszym imieniu umowę cesji roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do developera zwiazanych z wystapieniem wad fizycznych. Moje pytanie brzmi, w jakim celu i czy to jest normalna praktyka? Nadmienię, iz pełne pełnomocnictwo posiada mój teść, gdyż my mieszkając za granica nie pojawiamy się na rozprawach. Pozdrawiam

 4. marta pisze:

  czy taka umowa cesji musi być w formie aktu notarialnego? czy wystarczy zwykła umowa właściciel-wspólnota?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


− 1 = dwa

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0