Koszty postępowania sądowego w sprawach związanych z wadami fizycznymi nieruchomości

Dobrze, ale ile trzeba będzie za to wszystko zapłacić?

Ten wpis pomoże Wam oszacować koszty związane z pozwem przeciwko sprzedawcy rzeczy w sprawach związanych z wadami nieruchomości.

A więc jakie koszty właściciel nieruchomości powinien wziąć pod uwagę?

Opłata od pozwu – 5 % wartości przedmiotu sporu

Czyli jeżeli wartość ta została  określona na 100 000 złotych opłata będzie równa 5 000 złotych. Końcówki tak obliczonych kwot zaokrągla się w górę do pełnego złotego. O wartości przedmiotu sporu więcej dowiesz się z wpisu dotyczącego elementów pozwu o usunięcie wad nieruchomości.

Koszty związane z postępowaniem dowodowym

Chodzi przede wszystkim o koszt sporządzenia opinii przez biegłego. Jest to często suma rzędu ok. tysiąca/kilku tysięcy złotych. Zależy ona od stopnia skomplikowania sprawy, przedmiotu opinii (przy wadach nieruchomości wspólnej może być wyższa niż przy wadach lokali). Nie można również wykluczyć, że będzie koniecznie sporządzenie dodatkowej opinii. Za dodatkowym wynagrodzeniem.

Koszty związane z wynagrodzeniem radcy prawnego lub adwokata

w sytuacji, gdy właściciel decyduje się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w każdej sprawie.

Zwrot kosztów po wygraniu sprawy

Koszty te są zwracane w całości bądź w dużej części w przypadku wygrania sprawy. Zatem jeżeli właściciel wygra to co do zasady, na jego wniosek, sąd powinien nałożyć na przegrywającego obowiązek zwrotu kosztów procesu (czyli opłaty od pozwu, wynagrodzenia biegłego i pełnomocnika, ewentualnie, gdy nie było pełnomocnika, koszty przejazdów powoda do sądu i równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie).

Wysokość zwrotu kosztów za wynagrodzenie pełnomocnika określa się w oparciu o kwoty określone w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości. W przypadku radców prawnych będzie to Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (u adwokatów jest podobnie). Jeżeli zatem wartość przedmiotu sporu wynosiła 100 000 złotych zwrot kosztów zastępstwa procesowego wyniesie 3 600 zł, a jeżeli np. wartość przedmiotu sporu przekroczyła 200 000 zł to sąd za zastępstwo procesowe zwróci  7 200 zł.

Trzeba koniecznie pamiętać o tym, aby w pozwie znalazł się wniosek o zasądzenie od przeciwnika kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (jeżeli właściciel korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika).

Właściciel powinien również pamiętać o tym, że z dochodzeniem roszczeń w związku z wadami nieruchomości wiążą się także koszty, które często trzeba ponieść na etapie przedsądowym. Przykładowo jest to koszt sporządzenia opinii technicznej.

Czy właściciela nieruchomości na to stać?

Dla wielu właścicieli wydatki związane z procesem, które początkowo trzeba wyłożyć mogą się wydawać wysokie. W wielu sytuacjach udaje się jednak uzyskać korzystny wyrok sądu zobowiązujący jednocześnie sprzedawcę do zwrotu kosztów. Właściciel zawsze więc powinien rozważyć wystąpienie na drogę sądową przeciwko sprzedawcy. Wydatki związane z postępowaniem sądowym w ostatecznym rozrachunku mogą okazać się dużo niższe w porównaniu z  tymi, które trzeba będzie ponieść na remont budynku w przyszłości. Nieusunięte usterki mogą przyczyniać się bowiem do powstania znacznie większych szkód w przyszłości.

Czasami udaje się również uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, o czym więcej przeczytasz tutaj.

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

 

Opublikowano w Koszty, Postępowanie przed sądem, Wady fizyczne mieszkań, Wady fizyczne nieruchomości wspólnej / wady budynków, Wady nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


+ 5 = sześć

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0