Termin do dochodzenia roszczeń na podstawie rękojmi

Uwierz mi nie należy do najprzyjemniejszych przegranie sprawy z powodu upływu terminu! Przy rękojmi terminy mają szczególnie duże znaczenie.

Generalna zasada jest taka, że właściciele nieruchomości mogą skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi co do zasady tylko w okresie 3 lat licząc od dnia, kiedy rzecz została im wydana.

Co istotne Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że po upływie 3 – letniego terminu roszczenie kupującego np o obniżenie ceny wygasa i nie może być skutecznie dochodzone przed sądem (uchwała III CZP 39/02). I uwaga! Oznacza to, że w tym terminie w celu dochodzenia swoich roszczeń właściciel powinien  złożyć pozew w Sądzie. Samo zawiadomienie sprzedawcy o wadzie i zażądanie np zwrotu części zapłaconej ceny nie wystarczy! Takie zawiadomienie pozwoli jedynie na podniesienie zarzutu z rękojmi w przypadku, gdyby sprzedawca dochodził od właściciela roszczeń z umowy sprzedaży. Ta zasada nie ma zastosowania jedynie do prawa do odstąpienia od umowy. W tym wypadku termin będzie zachowany jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotrze do sprzedawcy przed jego upływem.

Zwróć również uwagę na to, że właściciel utraci swoje uprawnienia z rękojmi jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w terminie miesiąca od jej wykrycia. W tym wypadku wystarczy dokonanie zgłoszenia wady listem poleconym.

Procesy przeciwko sprzedawcy na podstawie rękojmi są łatwiejsze warto więc o tych terminach pamiętać!

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Rękojmia za wady - terminy, Wady fizyczne mieszkań, Wady fizyczne nieruchomości wspólnej / wady budynków, Wady nieruchomości
1 komentarz » for Termin do dochodzenia roszczeń na podstawie rękojmi
 1. Kuba pisze:

  Dzień dobry,
  niedawno nabyłem mieszkanie na rynku wtórnym. Mieszkanie sprzedawała spółdzielnia, która przejęła je od poprzednich lokatorów z powodu zadłużenia.
  Z tego, co mi wiadomo, mieszkanie stało przez rok puste, nie mogąc znaleźć nabywcy. Z powodu niezamieszkania, oraz zaniedbań po poprzednich właścicielach, stan mieszkania można określić jako bardzo kiepski, o czym naocznie się przekonałem. Z nastawieniem na remont generalny, po negocjacji ceny, zakupiłem mieszkanie i przystąpiłem do remontu. Remont generalny zaczął się od usunięcia starych elementów wystroju ścian i sufitów. Już w dwóch pierwszych pomieszczeniach okazało się, że w wielu miejscach odchodzą one od powierzchni razem z fragmentami murów. Ściany i sufit dają się miejscami kruszyć palcem. Wykonawca robót zatrudniony przeze mnie do remontu stwierdził, że przyczyną są błędy popełnione na etapie budowy budynku (blok z 1993 roku), polegające na niewłaściwym przygotowaniu mieszanki betonu.

  Moje pytanie brzmi następująco: Czy ujawnione w trakcie remontu usterki spełniają kryterium wady ukrytej i czy mogę dochodzić swoich roszczeń u spółdzielni, która była stroną w umowie sprzedaży mieszkania? Jeśli tak, jakie powinienem podjąć kroki?

  łączę pozdrowienia
  Jakub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


− 1 = osiem

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0