Gdy projekt budowlany jest sprzeczny z planem miejscowym

Witajcie ponownie!

Bardzo dziękuję za Wasze e-maile. Staram się odpowiadać na wszystkie. Staram się również robić to szybko, ale tu czasami proszę o wyrozumiałość (nadmiar obowiązków) i cierpliwe oczekiwanie. Obiecuję, że nie dłużej niż tydzień :) .

Dzisiejszy wpis zainspirowany jest e-mailem Czytelniczki i dotyczy projektów budowlanych. Konkretnie projektów budowlanych, które są sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i konsekwencji, na jakie z tego powodu narażają się uczestnicy procesu budowlanego.

Oczywiście załączenie przez inwestora do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę projektu budowlanego, który narusza postanowienia planu miejscowego może doprowadzić do odmowy wydania pozwolenia. Stanie się tak, gdy sprzeczność z planem nie zostanie usunięta w trakcie postępowania.

A niezadowolony inwestor w pierwszej kolejności uda się do projektanta, który wykonał projekt. I będzie mógł się od niego domagać naprawienia szkody, gdy umowa o wykonanie projektu została nienależycie wykonana.

Ale to niestety nie koniec możliwych kłopotów projektanta. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy prawo budowlane do podstawowych obowiązków projektanta należy m.in. opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za niestaranne wykonanie tego obowiązku projektant ponosi odpowiedzialność zawodową na podstawie art. 95 pkt 4 tej ustawy.

I niezależnie od tego projektant naraża się na ryzyko poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie przepisów ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Zgodnie z art. 41.1 członek izby jest bowiem obowiązany przestrzegać przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej lub urbanistycznej.

A co jeżeli inwestor z projektantem umówili się, że projektant wykona projekt budowlany sprzeczny z planem miejscowym? Moim zdaniem taka umowa będzie nieważna. Zwróć uwagę bowiem na treść art. 353(1) Kodeksu cywilnego:

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

W tym wypadku umowa sprzeciwiałaby się ustawie prawo budowlane, z której wynika, że na projektancie ciąży obowiązek przestrzegania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

To na razie tyle na ten temat. Jeżeli masz jakieś pytania to pytaj śmiało!

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


6 − = dwa

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0