Czym jest renta planistyczna?

Ach te plany zagospodarowania przestrzennego. Tyle już z nimi problemów! A tu pojawia się kolejny. Mianowicie w niektórych sytuacjach uchwalenie (zmiana) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doprowadzi do powstania obowiązku zapłaty daniny publicznej na rzecz gminy. Tego rodzaju danina fachowo nazywa się właśnie rentą (opłatą) planistyczną.

W niektórych sytuacjach, to znaczy jakich?

Takich, gdy po pierwsze uchwalenie (zmiana) planu miejscowego powoduje wzrost wartości nieruchomości. Czyli przykładowo obowiązywał plan miejscowy, z którego wynikało, że na obszarze położenia nieruchomości zabudowa nie może przekraczać 15 m wysokości. Doszło do zmiany tego planu w ten sposób, że zmieniono dopuszczalną wysokość zabudowy na 20 m. Po wejściu w życie tej zmiany właściciel kamienicy ma więc możliwość dobudowania dodatkowego piętra. Wartość tej nieruchomości po zmianie planu jest wyższa od jej wartości przed zmianą.  Po drugie, gdy w okresie 5 lat od daty wejścia w życie planu miejscowego (jego zmiany) właściciel (również użytkownik wieczysty) dokona zbycia nieruchomości. Uwaga zbyciem nieruchomości w tym wypadku jest nie tylko jej sprzedaż, ale również zamiana czy wniesienie jej aportem do spółki. Opłata będzie pobierana także w wypadku zbycia części nieruchomości. Gdy właściciel sprzeda nieruchomość po upływie 5 lat od wejścia w życie planu miejscowego opłata nie będzie mogła być nałożona. Aby można było obciążyć właściciela opłatą planistyczną oba warunki muszą być spełnione łącznie.

Wysokość renty planistycznej

Opłata ustalana jest w planie miejscowym. Określa się ją w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Nigdy jednak nie może to być to więcej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Procedura nakładania opłaty planistycznej

Opłatę ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji. O zbyciu nieruchomości wójt dowiaduje się od notariusza, który po sporządzeniu aktu notarialnego ma obowiązek przesłania do niego umowy w terminie 7 dni. Od decyzji wójta przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i następnie ewentualna skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli właściciel przed zbyciem nieruchomości chciałby poznać wysokość opłaty to ma taką możliwość. Na jego żądanie wójt ustali tę wysokość.

Ale to wszystko nie jest takie proste! Więcej na temat renty planistycznej już wkrótce. Zapraszam do śledzenia bloga!

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


sześć + 8 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0