Wady prawne nieruchomości a rękojmia

Witam serdecznie!

Czy wiesz, że rękojmia chroni kupującego nieruchomość nie tylko w wypadku ujawnienia się wad fizycznych takich jak np. brak izolacji w murach, nieprawidłowo wykonany dach lub podłoga? Ona działa również w sytuacji, gdy nieruchomość ma wady prawne.

Zobacz, jak brzmi przepis (art. 556 § 2 kodeksu cywilnego):

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

4904752914_37ac9551b1_o

Z tego artykułu wynika przede wszystkim, że rękojmia będzie Cię chronić w przypadku, gdy okaże się, że nabyta nieruchomość jest własnością innej osoby. Może mieć to duże znaczenie w sytuacji, gdy w momencie zakupu nie działała rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych (o tym kiedy ona nie chroni nabywcy przeczytasz tutaj). Wówczas bowiem jej właściciel może w każdej chwili przyjść i zażądać zwrotu rzeczy. W takim wypadku najlepiej oczywiście skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży wadliwej nieruchomości.

Po zakupie nieruchomości może również okazać się, że była ona obciążoną prawem rzeczowym. Na przykład służebnością. Wyobraż sobie, że kupiłeś dom z dużą działką. Po jakimś czasie okazało się, że na rzecz nieruchomości sąsiedniej została ustanowiona służebność drogi koniecznej, o czym sprzedawca Cię nie poinformował. Mało tego sąsiad na swojej działce założył hurtownie owoców i wszelakiego rodzaju pojazdy dostawcze zaczęły przejeżdżać przez Twoją własność. Taka sytuacja niewątpliwie wadą prawną nieruchomości jest, a Ty masz prawo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi i na przykład odstąpić od umowy.

Innymi przykładami wad prawnych może być obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu (w postaci na przykład niewidocznego podziemnego gazociągu ;) ), prawem utrudniającym korzystanie z rzeczy, jak przykładowo prawem najmu, dzierżawy, dożywocia. W takich sytuacjach również przysługuje Ci prawo skorzystania z ochrony, jaką daje rękojmia o ile sprzedawca nie poinformował Cię o istnieniu tych obciążeń.

Obrazek pochodzi z https://www.flickr.com/photos/43021516@N06/4904752914/

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl – kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Rękojmia za wady, Wady nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


jeden + = 6

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0