Upoważnienie do usunięcia wad na koszt sprzedawcy rzeczy – wypadki nagłe

Witaj!

Wyobraź sobie, że w wielopiętrowym bloku, w którym mieszkasz, administrator zlecił przegląd windy, z którego wynika jej nieprawidłowe działanie i w którym jest napisane, że dalsze korzystanie z windy może powodować zagrożenie dla życia mieszkańców.

Czy w takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem byłoby wezwanie sprzedawcy lokali do usunięcia wady na podstawie przepisów o rękojmi i w wypadku braku działań z jego strony złożenie pozwu w sądzie o zobowiązanie go do naprawy windy czy upoważnienie wspólnoty do naprawy na jego koszt?

Wykonanie zastępcze bez upoważnienia sądu

Oczywiście nie. Lepszym rozwiązaniem byłoby (w sytuacji szybkiego nie usunięcia wady) naprawienie windy we własnym zakresie. I następnie wystąpienie o odszkodowanie bądź o zwrot kosztów na podstawie art. 480 kodeksu cywilnego. Artykuł ten ma trzy paragrafy i właśnie § 3 dotyczy ciekawej kwestii. Zobacz, przepis ten stanowi, że

w wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.

Owe „w wypadkach nagłych” jest tu najważniejsze :), gdyż, jak widzisz, w takim przypadku nie jest konieczne wcześniejsze uzyskanie upoważnienia sądu do usunięcia wad nieruchomości na koszt dłużnika. Można zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej i następnie zażądać zwrotu kosztów od sprzedawcy nieruchomości, który np. na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy był odpowiedzialny do usunięcia wad.

Wspólnota w takiej sytuacji oczywiście mogłaby również żądać od sprzedawcy lokali odszkodowania. W przypadku dużych wspólnot mogłoby to jednak być trudniejsze. Wspólnota, aby domagać się odszkodowania w pełnej wysokości musiałaby uzyskać cesję roszczeń od wszystkich właścicieli lokali (więcej na temat tego zagadnienia przeczytasz tutaj). W przypadku roszczeń o usunięcie wad nieruchomości wspólnej (a także żądania zwrotu kosztów naprawy rzeczy na koszt dłużnika) wystarczy, że tylko jeden z właścicieli lokali przelałby roszczenia przysługujące mu przeciwko sprzedawcy.

Jeżeli masz jakieś jeszcze wątpliwości zapraszam do kontaktu!

Do usłyszenia!

https://www.flickr.com/photos/jdhancock/5061697780

Zdjęcie autorstwa JD Hancock.

 

 

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Upoważnienie do usunięcia wad na koszt dłużnika, Wady fizyczne nieruchomości wspólnej / wady budynków, Wady nieruchomości
Brak komentarzy » for Upoważnienie do usunięcia wad na koszt sprzedawcy rzeczy – wypadki nagłe
1 Pings/Trackbacks for "Upoważnienie do usunięcia wad na koszt sprzedawcy rzeczy – wypadki nagłe"
 1. […] zastępczego bez zobowiązania sądu mogliście przeczytać w jednej z wcześniejszych notek (tutaj). W przedmiotowej jednostce redakcyjnej ustawodawca […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


− siedem = 2

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0