Upoważnienie do usunięcia wad nieruchomości na koszt dłużnika – zwrot kosztów

Drodzy Czytelnicy,

Pytacie często o to, jak to jest ze zwrotem kosztów, jakie poniósł właściciel/wspólnota mieszkaniowa w związku z usunięciem usterek w lokalu czy nieruchomości wspólnej na koszt sprzedawcy rzeczy.

Przypomnę tylko – chodzi o tzw. wykonanie zastępcze. Czyli przykładowo deweloper odmówił naprawy usterek w garażu w ramach rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Wspólnota wystąpiła z pozwem o usunięcie wad nieruchomości wspólnej i zwróciła się również do sądu o upoważnienie jej do dokonania naprawy na koszt dłużnika na wypadek nie usunięcia wad przez dewelopera. Uzyskała wyrok, minął termin na usunięcie wad, deweloper w tym okresie nawet nie pojawił się obejrzeć nieruchomości …

Co w takiej sytuacji może zrobić Wspólnota?

New and Old

Wykonanie zastępcze – dochodzenie zwrotu kosztów usunięcia wad budynku

Może skorzystać z opcji nr 1 i usunąć wady na własny koszt, a następnie dochodzić zwrotu tych kosztów w odrębnym procesie. Wspólnota w tym procesie będzie musiała udowodnić wysokość i zasadność poniesionych wydatków. Dowodem może być np. kosztorys sporządzony przez wykonawcę.

Może także skorzystać z opcji nr 2 i przed dokonaniem naprawy zwrócić się do sądu na podstawie art. 1049 § 1 zdanie 2 kodeksu postępowania cywilnego o przyznanie sumy potrzebnej do jej wykonania. W doktrynie nie wszyscy podzielają słuszność takiego rozwiązania, ale za taką możliwością opowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 maja 1989 roku III CZP 36/89. Co więcej w mojej ocenie wniosek o przyznanie sumy potrzebnej do wykonania naprawy można byłoby zamieścić już w pozwie o usunięcie wad nieruchomości. Jeżeli trafisz na sąd, który nie podziela tej koncepcji i nie uwzględni wniosku zawsze możesz skorzystać z opcji pierwszej.

Wniosek kierujemy do sądu rejonowego właściwego według miejsca wykonania naprawy. Czyli jeżeli garaż położony jest w dzielnicy Mokotów to wniosek składamy do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Na temat samego upoważnieniu do usunięcia wad nieruchomości na koszt dłużnika przeczytasz w jednym z poprzednich wpisów.

Zdjęcie autorstwa Andy Doyle.

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Upoważnienie do usunięcia wad na koszt dłużnika, Wady fizyczne mieszkań, Wady fizyczne nieruchomości wspólnej / wady budynków, Wady nieruchomości
2 komentarzy » for Upoważnienie do usunięcia wad nieruchomości na koszt dłużnika – zwrot kosztów
 1. Gość pisze:

  Pani Joanno, gratuluję świetnego bloga. Mam w związku z Pani wpisem pytanie. Mam wyrok, w którym sąd zwrócił mi koszty naprawy lokalu. Deweloper do dzisiaj nie zapłacił. Co mogę zrobić?

  • Bardzo dziękuję! Taki wyrok można egzekwować. W tym celu w pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności w Sądzie, który wydał wyrok. Po otrzymaniu z Sądu tytułu wykonawczego (czyli wyroku wraz z klauzulą wykonalności) można skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Przesłałam na e-mail wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosku o wszczęcie egzekucji :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


trzy − 1 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0