Jeden z małżonków może podpisać umowę cesji roszczeń

Witaj!

Moim zdaniem warto zawierać związki małżeńskie! Z prawniczego punktu widzenia to się po prostu opłaca. A opłaca się nie tylko samym małżonków, ale również wspólnotom mieszkaniowych :) I mam na to kolejny dowód.

Posłuchaj tej historii :)  Nie tak dawno w jednym z procesów mój przeciwnik „zaatakował” umowy cesji roszczeń związanych z ujawnieniem się wad fizycznych w budynku, jakie zawierała wspólnota z właścicielami lokali.

Chodziło o sytuacje, gdy właścicielami lokalu byli małżonkowie. Według sprzedawcy lokali umowy cesji powinny być podpisane zarówno przez męża, jak i żonę. W tej sprawie w wielu przypadkach umowę podpisał tylko jeden z małżonków. A zatem, zdaniem strony przeciwnej, w zakresie udziału małżonków cesja roszczeń nie była skuteczna i dlatego wspólnota powinna zmniejszyć dochodzone odszkodowanie.

Czy taka linia obrony jest słuszna?

Małżonkowie zawierają umowę cesji roszczeń

Moim zdaniem, jeżeli inne argumenty mojego rywala nie okażą się lepsze, to wygram tę sprawę :) .  A z pomocą przyjdą mi przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przepisy te nie „nakazują” bowiem uzyskania zgody drugiego małżonka dla zawarcia umowy cesji. Wystarczy więc, że umowę podpisze jeden z nich. A jeżeli drugi nie sprzeciwi się poczynaniom pierwszego to z umową cesji wszystko będzie w porządku.

W mojej sprawie na szczęście małżonkowie byli zgodni i żaden sprzeciw nie został złożony. Wspólnota mogła dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości. A wszystko to dzięki instytucji małżeństwa :)

13973754459_d289cf28d9_z

Współwłaściciele a umowa cesji roszczeń

A zobacz teraz jak przedstawiałaby się sytuacja, gdyby pani i pan nie wzięli ślubu, ale mieszkali razem w zakupionym wspólnie mieszkaniu. Przepisy kodeksu rodzinnego nie przyszłyby im z pomocą. Aby cesja była w pełni skuteczna musieliby obydwoje podpisać umowę. Jeżeli zrobiłby to tylko jeden z nich to nie doszłoby do przelewu roszczeń w całości.

Załóżmy, że udział w nieruchomości wspólnej związany z tym lokalem wynosi 1/10. Gdy umowę podpisze tylko jeden współwłaściciel wspólnota nie będzie mogła dochodzić odszkodowania w wysokości przypadającej na udział 1/10, a jedynie w wysokości odpowiadającej połowie tego udziału.

Jeżeli masz jakieś pytanie zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam

J.M.

Zdjęcie autorstwa Heribert Pohl na licencji CC BY-ND 2.0.

 

 

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Cesja wierzytelności, Wady fizyczne nieruchomości wspólnej / wady budynków, Wady nieruchomości
1 komentarz » for Jeden z małżonków może podpisać umowę cesji roszczeń
 1. Dominik pisze:

  z tego co wiem, to jest realny “hak” jedynie w przypadku rozdzielności majątkowej. Uchwały wspólnoty w takim przypadku powinny być glosowane przez oboje małżonków (jeżeli pomimo rozdzielności majątkowej oboje są nadal współwłaścicielami nieruchomości), a brak podpisów, z tego co słyszałem, pozwolił na skuteczne podważenie ważności uchwał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


4 + = trzynaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0