Inwestor powinien dokonać odbioru robót budowlanych

Witaj!

Zobacz, jak to działa. Niech tym razem bohaterką wpisu będzie kobieta (ale zastrzegam, że nie wspieram ideologii feministycznych). ;)

A zatem pani Katarzyna ma firmę budowlaną ( oprócz tego ma piątkę dzieci i jest zadowoloną z życia kobietą). Dostała zlecenie od gminy na wykonanie remontu dachu. Zlecenie wykonała w terminie.

2972272771_b5ece385bd_z

Gmina odmówiła odbioru robót twierdząc, że wykonane prace są wadliwe. Oczywiście pani Katarzyna nie otrzymała wynagrodzenia. Mało tego gmina poinformowała ją, że nalicza kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy o roboty budowlane.

Kiedy gmina mogłaby odmówić odbioru robót budowlanych?

Tak naprawdę są to sytuacje rzadkie. Gmina mogłaby odmówić odbioru robót budowlanych jeżeli prace w ogóle nie zostałyby wykonane bądź zostały wykonane, ale są obarczone wadami takiego kalibru, że nie jest możliwe korzystanie z efektu prac. Na przykład zostały wykonane zupełnie niezgodnie z projektem budowlanym lub zasadami sztuki budowlanej.

Ujawnienie się wad budowlanych co do zasady nie powoduje więc możliwości uchylenia się od odbioru robót budowlanych. W protokole odbioru prac powinien znaleźć się wykaz ujawnionych wad wraz np. z terminami ich usunięcia.

Gmina może od tego momentu skorzystać z praw, jakie przysługują jej na podstawie gwarancji czy przepisów o rękojmi za wady dzieła (np. zażądać usunięcia wad czy ewentualnie obniżenia wynagrodzenia).

Nie zapłacimy ci wynagrodzenia i jeszcze naliczymy kary umowne

Takie działania są oczywiście niedopuszczalne. Gmina nie mogła powołując się na brak odbioru robót budowlanych odmówić zapłaty wynagrodzenia i jeszcze stwierdzić, że prace nie zostały wykonane w terminie więc należy się kara umowna za opóźnienie.

Pani Katarzyna mogłaby domagać się zapłaty wynagrodzenia z momentem przedstawienia robót do odbioru, a fakt, że nie sporządzono formalnie protokołu odbioru nie skutkowałby powstaniem na rzecz gminy prawa domagania się zapłaty kar umownych za opóźnienie.

Pozdrawiam!

J.M.

Zdjęcie autorstwa Alistair Young na licencji CC BY 2.0

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl – kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Rękojmia na roboty budowlane, Wady budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


− trzy = 5

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0