Rękojmia na roboty budowlane

Witam Cię serdecznie!
Prawo pewnie kojarzy Ci się z nakazami i zakazami. Powiem Ci, że tak po części jest, ale nie w prawie cywilnym (z drobnymi wyjątkami). Rolą tej gałęzi prawa jest przede wszystkim podanie na tacy gotowych rozwiązań. Inwestor i wykonawca mają prawo je zmienić, ale jeżeli nie chcą mogą je spokojnie wykorzystać do własnych potrzeb.

Takim “gotowcem” są przepisy dotyczące rękojmi za wady dzieła, które to stosuje się również do umów o roboty budowlane. Inwestor i wykonawca nie muszą wpisywać w umowie żadnych postanowień dotyczących rękojmi. W razie potrzeby ona zadziała z automatu. Zobacz w jaki sposób.

Rękojmia w budownictwie

Rękojmia przy umowach o roboty budowlane nie do końca działa tak samo, jak przy umowach sprzedaży. Jeżeli wykonany budynek ma wady, inwestor może przede wszystkim żądać ich usunięcia. W tym celu powinien wyznaczyć wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca mógłby odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

Inwestor może odstąpić od umowy dopiero wtedy, gdy wady usunąć się nie dadzą, wykonawca ich nie usunął we wskazanym terminie albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim i to pod warunkiem, że wady są istotne.

Gdy wady są nieistotne inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Jak widzisz zasady rękojmi działają trochę inaczej niż już na kolejnym etapie procesu inwestycyjnego, gdy np. inwestor-deweloper sprzedaje mieszkania.

Rękojmia przy umowie sprzedaży a rękojmia przy umowie o roboty budowlane

Pamiętaj jednak, że do terminów przy rękojmi na roboty budowlane mają zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi przy umowie sprzedaży. A jak wiesz terminy to super ważna sprawa. ;)

Inne kwestie, takie jak wiedza (bardzo istotna przy umowach sprzedaży) inwestora o wadach wybudowanego budynku czy też możliwość domagania się wymiany rzeczy wadliwych na rzeczy wolne od wad nie będą miały zastosowania do rękojmi w budownictwie.

Jeżeli masz jakie pytanie i chcesz mi je zadać to nie wahaj się ani przez chwilę. Czekam na maile lub komentarze.
J.M.

roboty budowlane

Zdjęcie pochodzi z Seattle Municipal Archives na licencji CC BY 2.0

 

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl - kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Rękojmia na roboty budowlane, Wady budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


cztery − 3 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0