Nowelizacja rękojmi pogorszyła sytuację kupujących nieruchomości

Witam!

Dziś jeszcze chciałabym Ci powiedzieć kilka słów o nowelizacji przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

Niestety (dla kupujących nieruchomości, sprzedajacy powinni być zadowoleni :-)) w porównaniu z przepisami o rękojmi za wady rzeczy obowiązującymi przed nowelizacją właściciele nabytych nieruchomości, którzy ze względu na jej wady, zdecydują się dochodzić praw przed sądem, mogą w niektórych sytuacjach być w gorszej sytuacji. Chodzi o obowiązki wykazania przed sądem swoich racji w zakresie istnienia wady.

Przed nowelizacją rękojmi

Przed nowelizacją, gdy nabywca nieruchomości dochodził przed sądem roszczeń na podstawie przepisów o rękojmi, musiał udowodnić jedynie fakt ujawnienia się wady, nie wnikając w to jakie były przyczyny tej wady i kiedy ona powstała (choć nie było wyraźnego przepisu i wbrew niektórym stanowiskom w doktrynie taka interpretacja została przyjęta w orzecznictwie).  Sprzedawca nie odpowiadał wprawdze za te wady, które powstały już po wydaniu nieruchomości i nie wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy, ale jeżeli chciał uwolnić się od odpowiedzialności na tej podstawie, to musiał to udowodnić (jeżeli nie udało mu się to nabywca rzeczy wygrywał).

Po nowelizacji rękojmi

Obecnie też tak jest, ale tylko w niektórych przypadkach. Ustawodawca wprowadził bowiem taki przepis:

Jeżeli kupującym jest  konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa  na kupującego.

A jeżeli nie jest konsumentem albo dochodzi swoich praw po upływie wskazanego terminu?

Z brzmienia tego przepisu wynika, że tylko w tej konkretnej sytuacji kupujący będzie zwolniony od wykazania momentu powstania wady rzeczy lub tego jaka była jej przyczyna. Dowód przeciwny będzie musiał przeprowadzić sprzedawca.

W obrocie powszechnym i gospodarczym, oraz po upływie wskazanego terminu, do wykazania tej przesłanki zobowiązany będzie kupujący.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej przczytaj wpis, w którym pisałam o tym kogo uznajemy za konsumenta.

Do następnego wpisu!

Joanna Marcinkowska

Zdjęcie autorstwa Jamesa Jordan na licencji CC BY-ND 2.0

 

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl – kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Rękojmia za wady, Wady nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


− jeden = 5

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0