Blog Archives

Witajcie ponownie!

Drogi Czytelniku! Sporo czasu upłynęło od mojego ostatniego wpisu. W tym okresie byłam skupiona na pracy i przyznaje się, zaniedbałam bloga. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni. Będę pisać więcej. Postaram się również odpowiedzieć na zaległe komentarze Niedawno rozpoczęłam współpracę z portalem rynekpierwotny.pl. Tam również będą pojawiać się moje wpisy. Jeden już jest na

Opublikowano w Inne

O tym, jak sprzedać cudzą nieruchomość – doświadczenia warszawskie

Spróbuj sobie wyobrazić, że pewnego dnia ktoś puka do Twoich drzwi i oświadcza, że kupił Twoje mieszkanie od pana X i oczekuje, że w ciągu 7 dni wyprowadzisz się z niego. Brzmi nierealistycznie? Nie do końca. Możliwe byłoby w rzadkich przypadkach m.in. wtedy, gdy sprzedawca zostałby mylnie wpisany w księdze wieczystej lokalu, jako jego właściciel

Opublikowano w Inne

Skarga kasacyjna a sprawy o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego może być dla osoby, która nie zgadza się z treścią wyroku sądu II instacji, ostatnią deską ratunku. Jednakże osoba, która chce skorzystać z tego środka może napotkać po drodze wiele trudności. Jedną z nich są ograniczenia dopuszczlaności składania skargi kasacyjnej. W sprawach dotyczących uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej skarga kasacyjna  przysługuje,

Opublikowano w Inne

W jakim terminie można zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

Niezwykle ważna sprawa! „Niezmieszczenie się” w tym terminie z napisaniem pozwu spowoduje, że „wyeliminowanie” uchwały będzie niemożliwe (z wyjątkiem niektórych sytuacji, o których niżej). Właściciel mieszkania, który chce zaskarżyć uchwałę ma tylko 6 tygodni, liczonych od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie

Opublikowano w Inne

Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Wyeliminować uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej mogą sami mieszkańcy. Najłatwiej na kolejnym zebraniu poprzez podjęcie nowej uchwały, która uchyli poprzednią. Jest to sposób „rekomendowany”. Jednak niestety nie zawsze wszystkim zależy na takim prostym rozwiązaniu sprawy. Wówczas pozostaje droga sądowa. Wszczęcie postępowania sądowego, w trakcie którego sąd skontroluje uchwałę, następuje poprzez wniesienie pozwu o uchylenie uchwały. Co powinien

Opublikowano w Inne

Kiedy można złożyć pozew o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej

Sprzeczne interesy mieszkańców, konflikty, nieznajomość przepisów powodować mogą, że uchwały Wspólnot Mieszkaniowych, w najlepszym wypadku, naruszają zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, a w najgorszym są sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego! Takie uchwały oczywiście nie powinny stanowić podstawy działań Wspólnoty. I aby je wyeliminować można skorzystać z instytucji zaskarżania uchwał. Warto wiedzieć w jakich przypadkach

Opublikowano w Inne

Zasiedzenie w sprawach o zwrot nieruchomości

To instytucja wywołująca ogromne kontrowersje! Zasiedzenie umożliwia nabycie własności przez osobę, która nie będąc właścicielem, włada nieruchomością w sposób odpowiadający korzystaniu z rzeczy przez właściciela. Przykładowo Skarb Państwa posiada nieruchomość i traktuje ją jak swoją własność. W rzeczywistości jednak nie jest jej właścicielem, gdyż jej przejęcie było niezgodne z przepisami prawa (np. przejęto las o

Opublikowano w Inne

Nacjonalizacja lasów – czy zwrot w naturze możliwy?

Otóż w niektórych przypadkach tak! Dekret PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa przewidywał w art. 1, że na własność Skarbu Państwa przechodziły lasy i grunty leśne o obszarze ponad 25 ha, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych i prawnych. Wraz z lasami i gruntami leśnymi przechodziły

Opublikowano w Inne

Nacjonalizacja lasów – czy możliwa rekompensata?

Niedawno znowu zrobiło się głośno wokół możliwości zasądzania odszkodowań za nacjonalizację lasów. Przyczyniło się do tego orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2012 r. I CSK 547/11.  A zamieszanie dotyczyło art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Orzeczenie prawie, że rewolucyjne sądząc po pierwszych

Opublikowano w Inne

Reprywatyzacja – ciąg dalszy

Jednak powstał kolejny projekt ustawy reprywatyzacyjnej! 0 0 0

Opublikowano w Inne
Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0