Blog Archives

Zniesienie współwłasności przez podział nieruchomości nie zawsze możliwe

Wielu osobom może wydawać się absurdalnym prawo, które w pewnych sytuacjach uniemożliwia zniesienie współwłasności poprzez fizyczny podział niezabudowanej nieruchomości. Na przykład taka sytuacja. Właściciele nieruchomości chcieli znieść współwłasność. Wszyscy wyrazili zgodę na podział nieruchomości w ten sposób, że każdy z nich otrzymałby jej część. Złożyli więc zgodny wniosek do sądu. Sąd odmówił zniesienia współwłasności. Przyczyną

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Podział nieruchomości a zaskarżanie planu miejscowego

Co zatem zrobić, gdy wystąpi jedna z sytuacji opisanych w poprzednim wpisie? Organ I instancji odmówił zatwierdzenia podziału z uwagi na sprzeczność z planem miejscowym, organ II instancji zrobił to samo. Co więcej sprawa znalazła się w sądzie. Skarżący przegrał. Organ wydający decyzję w postępowaniu dotyczącym podziału nieruchomości w sytuacji, w której w planie miejscowym

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a podział nieruchomości

Czy gmina może oddziaływać na Twoje prawo własności realizujące się w woli dokonania podziału nieruchomości? Może! I jeżeli będzie chciała zrobi to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jej władza jednak nie jest nieograniczona. Ingerencja w Twoją własność, gdy nie będzie miała oparcia w przepisach prawa rangi ustawowej, będzie bezzasadna. Zgodnie z art. 15 ust 2

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Podział nieruchomości nie zawsze możliwy

Co do zasady podział nieruchomości nie będzie możliwy jeżeli jest on niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej (art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Dostęp do drogi publicznej Chodzi o drogę publiczną czyli drogę gminną, powiatową,

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Dlaczego dokonujemy podziałów nieruchomości?

Ostatnio zajmowałam się tematem podziału nieruchomości. Wbrew pierwszemu odczuciu, jakie może Ci się nasunąć jest to bardzo ciekawe zagadnienie i oczywiście istotne z punktu widzenia praktyki obrotu nieruchomościami. Zamierzam Cię przekonać, że tak rzeczywiście jest. Zacznę od początku, czyli od wyjaśnienia dlaczego w ogóle dokonuje się podziałów nieruchomości. Dodam, że chodzi mi o podział geodezyjny,

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Gdy nie zgadzasz się w wysokością ustalonej renty planistycznej

Albo uważasz, że opłata została nałożona niesprawiedliwie. Na przykład dlatego, że nie widzisz związku pomiędzy wzrostem wartości nieruchomości a uchwaleniem planu (jego zmianą). W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie od decyzji organu (a następnie ewentualną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Musisz jednak mieć argumenty! Jak je znaleźć? Przeczytaj poniższe wskazówki . Tak jak pisałam w

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Czym jest renta planistyczna?

Ach te plany zagospodarowania przestrzennego. Tyle już z nimi problemów! A tu pojawia się kolejny. Mianowicie w niektórych sytuacjach uchwalenie (zmiana) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doprowadzi do powstania obowiązku zapłaty daniny publicznej na rzecz gminy. Tego rodzaju danina fachowo nazywa się właśnie rentą (opłatą) planistyczną. W niektórych sytuacjach, to znaczy jakich? Takich, gdy po pierwsze

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Gdy projekt budowlany jest sprzeczny z planem miejscowym

Witajcie ponownie! Bardzo dziękuję za Wasze e-maile. Staram się odpowiadać na wszystkie. Staram się również robić to szybko, ale tu czasami proszę o wyrozumiałość (nadmiar obowiązków) i cierpliwe oczekiwanie. Obiecuję, że nie dłużej niż tydzień . Dzisiejszy wpis zainspirowany jest e-mailem Czytelniczki i dotyczy projektów budowlanych. Konkretnie projektów budowlanych, które są sprzeczne z miejscowym planem

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Formalne “niedociągnięcia” gminy przy uchwalaniu planu miejscowego

Witaj ponownie! W poprzednim wpisie pisałam o tym, jak daleko sięgać może ingerencja gminy w Twoje prawo własności przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto wiedzieć, że gmina popełnia również uchybienia formalne, na które Ty możesz  powoływać się przed sądem. O tym, jakie uchybienia mogą doprowadzić do stwierdzenia nieważności planu w całości lub części stanowi

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Kiedy masz szansę skutecznie zaskarżyć plan miejscowy?

Czy zawsze, kiedy uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogranicza Twoje prawo własności? Pewnie wiesz, że nie zawsze i nie każda ingerencja gminy w prawo własności jest sprzeczna z prawem. Gmina posiada kompetencje do „naruszania” Twoich praw w określonym zakresie. Czyni to z uwagi na interesy publiczne na przykład ochrony środowiska, zabytków, walorów krajobrazowych czy architektonicznych.

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym
Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0