Blog Archives

Wniosek o rozstrzygnięcie przez sąd w razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali – art. 24 ustawy o własności lokali (U.wł.lok.)

Art. 24 ustawy o własności lokali stanowi: “W razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli. Sprawę sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym” Niniejszy

Opublikowano w Uncategorized

O zawieszeniu aktywności na blogu

Drodzy Czytelnicy, brak czasu i obowiązki zmuszają mnie do zawieszenia działalności na blogu na jakiś czas (mam nadzieję, że krótki!). Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i komentarze. Obecnie nie jestem w stanie niestety na nie odpowiedzieć, za co przepraszam. Zachęcam jednak do korzystania z tych artykułów, które są już na stronie. Mam nadzieję, że usłyszymy

Opublikowano w Uncategorized
Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0