Zakup połowy mieszkania zwalnia z podatku PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) corocznie spędza sen z powiek wielu Polakom. Tak naprawdę ulgi podatkowe pozwalające zaoszczędzić trochę pieniędzy, z roku na rok są albo likwidowane albo odpowiednio modyfikowane, tak żeby mogła z nich skorzystać jak najmniejsza grupa osób. Tym razem mamy jednak dobrą wiadomość – istnieje sposób na ominięcie podatku dochodowego w przypadku zakupu części mieszkania.

Opodatkowanie zakupu pomiędzy małżonkami

Na wstępie dodajmy, że zakup jakiejkolwiek nieruchomości na rynku wtórnym nie zwalnia od podatku od czynności cywilnoprawnych – zwolnienie, o którym zaraz napiszemy dotyczy wyłącznie podatku dochodowego. Zgodnie z najświeższą interpretacją podatkową dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nabycie od męża udziału w lokalu mieszkalnym po ustanowieniu między małżonkami rozdzielności majątkowej uprawnia wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia.

Sprawa, na podstawie której wydana została powyższa interpretacja dotyczyła mieszkania odziedziczonego przez podatniczkę po jej rodzicach. Kobieta dostała w spadku mieszkanie w 2015 r., rok później zdecydowała się je sprzedać. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna była zapłacić podatek dochodowy – jeśli sprzedamy nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia (zakupu, otrzymania w spadku lub w drodze darowizny), musimy niestety zapłacić podatek. Od powyższej zasady istnieje jednak kilka wyjątków, z których postanowiła skorzystać bohaterka tej historii.

Zakup mieszkania bez podatku

Odziedziczona nieruchomość weszła do majątku osobistego kobiety – już wtedy była ona zamężna. Rok po przyjęciu spadku, małżeństwo postanowiło ustanowić pomiędzy sobą rozdzielność majątkową. Jak się późnej okazało, dzięki temu można było skorzystać z ulgi podatkowej.

Małżonkowie posiadali dodatkowe mieszkanie – tym razem wchodzące w skład majątku wspólnego. Po dokonanej intercyzie, kobieta sprzedała odziedziczoną nieruchomość, a uzyskane z tego tytułu pieniądze przeznaczyła na zakup połowy mieszkania, której dotychczas wchodziło do majątku wspólnego małżonków.

Innymi słowy, ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania kobieta chciała odkupić połowę udziału w mieszkaniu należącym do jej męża. Według dyrektora KIS takie działanie spełnia ustawowe przesłanki do skorzystania z ulgi podatkowej – pieniądze ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości zostały bowiem przeznaczone na cele mieszkaniowe, a to wystarczy aby uniknąć podatku dochodowego.

Jak nie płacić podatku od zakupu mieszkania?

Zakup jednego mieszkania po sprzedaży drugiego to tylko jeden ze sposobów na uniknięcie podatku dochodowego. Dodajmy, że jest on stosunkowo wysoki, bo wynosi aż 19% dochodu (różnicy pomiędzy przychodem a kosztami sprzedaży nieruchomości). Istnieją jednak inne legalne sposoby na uniknięcie podatku. Jeśli nabyłeś w jakikolwiek sposób nieruchomość, którą zamierzasz zbyć w ciągu najbliższych 5 lat od chwili nabycia, podatku możesz uniknąć też jeśli pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczysz na:

  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takich prawach,
  • nabycie działki pod budowę domu, w tym z rozpoczętą budową, a nawet innego gruntu, o ile w ciągu dwóch lat na wydanie środków ze sprzedaży grunt zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę,
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego domu lub mieszkania.

Podstawa prawna: 

  • Art. 10 ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych