Audyt Energetyczny – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Audyt energetyczny to proces oceny efektywności energetycznej budynku lub innego obiektu, mający na celu zidentyfikowanie możliwości oszczędności energii oraz redukcji kosztów eksploatacyjnych. Jest to istotne narzędzie dla właścicieli nieruchomości, zarządców budynków oraz inwestorów, którzy dążą do zwiększenia wartości swoich nieruchomości oraz poprawy warunków dla ich użytkowników. Audyt energetyczny może również przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz wpłynąć na ochronę środowiska naturalnego.

Podczas audytu energetycznego, specjaliści oceniają takie aspekty jak:

 • izolacja termiczna budynku,
 • efektywność systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • zużycie energii elektrycznej,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Cele i korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu energetycznego

Głównym celem audytu energetycznego jest identyfikacja obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej nieruchomości. Ponadto, audyt pozwala na wykrycie ewentualnych problemów technicznych oraz wskazanie działań mających na celu poprawę komfortu termicznego użytkowników.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu energetycznego obejmują:

 1. Oszczędności finansowe: Redukcja zużycia energii przekłada się na niższe rachunki za energię elektryczną, ogrzewanie czy klimatyzację. Długoterminowo, oszczędności te mogą być znaczące i przyczynić się do wzrostu wartości nieruchomości.
 2. Zwiększenie wartości rynkowej nieruchomości: Nieruchomości o lepszej efektywności energetycznej są coraz bardziej poszukiwane na rynku, gdyż ich utrzymanie wiąże się z niższymi kosztami oraz lepszym komfortem użytkowania.
 3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych: Poprawa efektywności energetycznej nieruchomości przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych, co ma istotne znaczenie w kontekście działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
 4. Wsparcie decyzji inwestycyjnych: Wyniki audytu energetycznego dostarczają właścicielom nieruchomości informacji, które mogą być wykorzystane przy planowaniu remontów, modernizacji czy inwestycji w odnawialne źródła energii.

Proces przeprowadzania audytu energetycznego

Audyt energetyczny przeprowadzany jest przez specjalistów z zakresu energetyki budynków, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Proces audytu może różnić się w zależności od specyfiki nieruchomości oraz celów audytu, jednak zazwyczaj obejmuje następujące etapy:

 1. Analiza dokumentacji technicznej: Na tym etapie eksperci zapoznają się z dostępnymi informacjami na temat budynku, takimi jak plany, rysunki techniczne, dane dotyczące zużycia energii czy informacje na temat zastosowanych materiałów i instalacji.
 2. Wizja lokalna: Eksperci odwiedzają nieruchomość, aby ocenić jej stan techniczny oraz zidentyfikować ewentualne problemy lub niedociągnięcia. Wizja lokalna obejmuje również pomiary temperatury, wilgotności, przepływu powietrza czy zużycia energii.
 3. Opracowanie rekomendacji: Na podstawie zebranych danych oraz analizy, eksperci opracowują rekomendacje dotyczące działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej nieruchomości. Rekomendacje te mogą obejmować propozycje zmian w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, termoizolacji budynku czy wprowadzenia odnawialnych źródeł energii.
 4. Raport z audytu energetycznego: Na zakończenie audytu, eksperci sporządzają szczegółowy raport, w którym przedstawiają wyniki swoich analiz oraz rekomendacje dotyczące usprawnień energetycznych. Raport taki może posłużyć właścicielom nieruchomości jako podstawa do planowania inwestycji czy remontów.

Podsumowanie

Audyt energetyczny jest istotnym narzędziem dla właścicieli nieruchomości, które pozwala na identyfikację obszarów wymagających usprawnień oraz podejmowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu energetycznego to oszczędności finansowe, wzrost wartości rynkowej nieruchomości oraz przyczynienie się do ochrony środowiska.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form