Crowdlending – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Crowdlending, znany również jako peer-to-peer lending (P2P) lub pożyczki społecznościowe, to alternatywna forma finansowania, w której inwestorzy (osoby prywatne, firmy lub instytucje) pożyczają środki potrzebującym pożyczkobiorcom za pośrednictwem specjalnych platform internetowych. W kontekście nieruchomości, crowdlending może być wykorzystany do finansowania różnych projektów deweloperskich, zakupu nieruchomości czy remontów.

Podstawowym celem crowdlendingu jest łączenie inwestorów z pożyczkobiorcami w sposób szybki, prosty i wygodny, pomijając instytucje finansowe takie jak banki. Platformy crowdlendingowe zarabiają na prowizjach od transakcji oraz opłatach za obsługę pożyczek.

W przeciwieństwie do crowdinvestingu, w którym inwestorzy stają się współwłaścicielami projektu nieruchomościowego, crowdlending polega na udzielaniu pożyczek. Inwestorzy otrzymują zabezpieczenie w postaci umowy pożyczki, która określa warunki spłaty, takie jak oprocentowanie, termin spłaty i ewentualne dodatkowe zabezpieczenia.

Zalety i ryzyka crowdlendingu w nieruchomościach

Zalety crowdlendingu dla inwestorów obejmują wyższe potencjalne stopy zwrotu w porównaniu z tradycyjnymi formami inwestycji, jak np. lokaty bankowe, oraz możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego poprzez uczestnictwo w różnych projektach nieruchomościowych. Dla pożyczkobiorców crowdlending może oznaczać szybszy dostęp do finansowania, mniejsze formalności i niższe koszty niż w przypadku kredytów bankowych.

Jednak crowdlending wiąże się również z pewnymi ryzykami, zarówno dla inwestorów, jak i pożyczkobiorców. Dla inwestorów istnieje ryzyko niewypłacalności pożyczkobiorcy, co może prowadzić do utraty zainwestowanych środków. Ponadto, choć platformy crowdlendingowe starają się oceniać wiarygodność kredytową pożyczkobiorców, ich metody mogą być mniej rygorystyczne niż te stosowane przez banki.

Dla pożyczkobiorców istnieje ryzyko wyższych kosztów finansowania, jeśli oprocentowanie pożyczek jest wyższe niż w przypadku kredytów bankowych. Ponadto, crowdlending może być mniej elastyczny w zakresie negocjacji warunków pożyczki niż tradycyjne instytucje finansowe.

Regulacje prawne i rozwój rynku crowdlendingu

W Polsce rynek crowdlendingu jest w fazie rozwoju, choć w innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, jest już dość rozbudowany. Polskie prawo reguluje działalność platform crowdlendingowych, które muszą spełniać wymagania określone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form