Deweloper – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Deweloper to podmiot, który zajmuje się profesjonalnym projektowaniem, budową, a także sprzedażą nieruchomości, takich jak mieszkania, domy, obiekty komercyjne czy przemysłowe. Deweloperzy prowadzą swoją działalność w ramach firm deweloperskich lub jako osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Głównym celem dewelopera jest stworzenie nieruchomości, która spełnia oczekiwania klientów i jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz standardami jakości. Deweloperzy są odpowiedzialni za pozyskanie odpowiednich terenów pod inwestycje, opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń oraz koordynację prac budowlanych. W przypadku nieruchomości mieszkaniowych deweloperzy często oferują również usługi pośrednictwa w sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym.

Proces realizacji inwestycji deweloperskich

Realizacja inwestycji deweloperskich odbywa się w kilku etapach. Na początku deweloper musi zdobyć odpowiednią działkę, która jest odpowiednio zlokalizowana i spełnia wymagania dotyczące przeznaczenia terenu. Następnie, deweloper zleca opracowanie projektu budowlanego architektowi, który uwzględnia wszelkie aspekty techniczne, funkcjonalne i estetyczne budynku. Po opracowaniu projektu deweloper musi uzyskać pozwolenie na budowę od odpowiednich organów administracji publicznej.

W kolejnym etapie deweloper zleca wykonanie robót budowlanych, które są realizowane przez wyspecjalizowane firmy budowlane. Przebieg prac budowlanych musi być nadzorowany przez kierownika budowy, który sprawdza zgodność realizacji z projektem oraz przestrzeganie wszelkich norm i przepisów.

Po zakończeniu budowy, deweloper przekazuje nieruchomość do odbioru, który potwierdza zgodność inwestycji z projektem oraz jakość wykonanych robót budowlanych. Następnie deweloper przystępuje do sprzedaży gotowych nieruchomości.

Ryzyka związane z inwestycjami deweloperskimi

Inwestycje deweloperskie niosą ze sobą pewne ryzyka zarówno dla deweloperów, jak i dla nabywców nieruchomości. Dla deweloperów, ryzyka te obejmują między innymi:

  • trudności w pozyskaniu odpowiednich terenów pod inwestycje,
  • problemy z uzyskaniem wymaganych pozwoleń,
  • opóźnienia w realizacji inwestycji związane z brakiem specjalistycznej siły roboczej czy materiałów budowlanych,
  • ryzyko niesprzedaży gotowych nieruchomości.

Dla nabywców nieruchomości, ryzyka związane z inwestycjami deweloperskimi obejmują:

  • opóźnienia w oddaniu nieruchomości do użytkowania,
  • wady prawne nieruchomości, takie jak brak wpisu do księgi wieczystej czy hipoteka,
  • wady budowlane wynikające z nieprawidłowego wykonania robót budowlanych.

Aby zminimalizować ryzyko związane z inwestycjami deweloperskimi, warto sprawdzić wiarygodność i doświadczenie dewelopera oraz dokładnie przeanalizować warunki umowy przed zawarciem transakcji.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form