Kredyt Deweloperski – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Kredyt deweloperski to specjalny rodzaj finansowania, który jest udzielany przez banki i inne instytucje finansowe deweloperom zajmującym się budową i sprzedażą nieruchomości. Jest to finansowanie przeznaczone na realizację inwestycji deweloperskich, takich jak budowa domów, mieszkań, biur czy centrów handlowych. Kredyt deweloperski jest zabezpieczony hipotecznie, co oznacza, że w przypadku niewypłacalności dewelopera, bank ma prawo do przejęcia nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji.

Głównym celem kredytu deweloperskiego jest umożliwienie deweloperowi pozyskania niezbędnych środków finansowych na realizację planowanej inwestycji oraz pokrycie wszelkich kosztów związanych z jej realizacją. W Polsce, kredyty deweloperskie są regulowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, których zadaniem jest kontrolowanie i monitorowanie sektora deweloperskiego oraz zabezpieczanie praw konsumentów.

Aby otrzymać kredyt deweloperski, deweloper musi spełnić szereg wymagań i warunków, które są ustalane indywidualnie przez banki udzielające tego rodzaju finansowania. Do najważniejszych z nich należą:

 • Zdolność kredytowa: Deweloper musi wykazać się zdolnością do spłaty kredytu oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z inwestycją. Banki analizują historię finansową dewelopera, jego doświadczenie w branży, a także sytuację finansową firmy.
 • Plan inwestycji: Deweloper musi przedstawić bankowi szczegółowy plan inwestycji, obejmujący takie aspekty jak harmonogram budowy, kosztorys, analizę rynku czy prognozy sprzedaży.
 • Zabezpieczenie hipoteczne: Deweloper musi zaoferować nieruchomość będącą przedmiotem inwestycji jako zabezpieczenie hipoteczne na rzecz banku. W przypadku niewypłacalności dewelopera, bank ma prawo do przejęcia nieruchomości w celu odzyskania pożyczonych środków.
 • Ubezpieczenie: Wiele banków wymaga, aby deweloper posiadał ubezpieczenie na okres trwania kredytu deweloperskiego, które zabezpiecza ryzyko związane z realizacją inwestycji, takie jak opóźnienia w budowie, niewypłacalność wykonawców czy nieprzewidziane koszty.
 • Monitoring postępów inwestycji: Banki mogą wymagać regularnego monitorowania postępów realizacji inwestycji oraz sprawdzania, czy deweloper rzeczywiście wykorzystuje kredyt deweloperski zgodnie z planem inwestycyjnym. W przypadku nieprawidłowości, bank ma prawo wstrzymać dalsze finansowanie projektu.

Zalety i wady kredytu deweloperskiego

Kredyt deweloperski stanowi istotne źródło finansowania dla przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku nieruchomości, jednak jak każde rozwiązanie finansowe, posiada zarówno zalety, jak i wady.

Zalety kredytu deweloperskiego:

 • Dostępność środków finansowych: Kredyt deweloperski umożliwia deweloperom uzyskanie potrzebnych środków na realizację inwestycji, bez konieczności korzystania z własnych zasobów finansowych.
 • Elastyczność: Banki często oferują elastyczne warunki spłaty kredytu deweloperskiego, co pozwala dopasować harmonogram spłat do indywidualnych potrzeb dewelopera oraz dynamiki realizacji inwestycji.
 • Wsparcie finansowe: Kredyt deweloperski może wspierać deweloperów w różnych fazach realizacji inwestycji, od zakupu gruntu, poprzez etap budowy, aż po sprzedaż mieszkań czy lokali użytkowych.

Wady kredytu deweloperskiego:

 • Wysokie wymagania: Banki stawiają wysokie wymagania dla deweloperów ubiegających się o kredyt deweloperski, co może utrudnić uzyskanie finansowania dla mniej doświadczonych przedsiębiorców lub tych o słabszej sytuacji finansowej.
 • Ryzyko: Kredyt deweloperski wiąże się z ryzykiem dla dewelopera, który zobowiązuje się do spłaty kredytu, nawet jeśli inwestycja nie przyniesie oczekiwanych zysków.
 • Koszty: Kredyt deweloperski może generować dodatkowe koszty dla dewelopera, takie jak odsetki, prowizje czy opłaty związane z ubezpieczeniem.

Podsumowanie

Kredyt deweloperski stanowi istotne narzędzie finansowe dla deweloperów, umożliwiające realizację różnorodnych inwestycji na rynku nieruchomości. Jednak korzystanie z tego rodzaju finansowania wiąże się także z ryzykiem oraz dodatkowymi kosztami, dlatego warto dokładnie przeanalizować warunki kredytu deweloperskiego przed podjęciem decyzji o jego zaciągnięciu.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form