Kubatura Budynku – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Kubatura budynku to pojęcie stosowane w budownictwie, które określa całkowitą objętość przestrzeni zawartej w obrysie budynku, mierzoną w metrach sześciennych (m³). Wartość ta obejmuje zarówno przestrzeń użytkową, jak i przestrzenie pomocnicze oraz konstrukcyjne, takie jak ściany, stropy, dach i inne elementy budowlane. Kubatura jest istotnym parametrem, który wpływa na wartość nieruchomości, koszty budowy oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku.

Obliczanie kubatury budynku odbywa się na podstawie jego rzutów poziomych oraz wysokości, które są przedstawione w dokumentacji projektowej. W praktyce, obliczenie kubatury budynku może być przeprowadzone na dwa sposoby: przez pomnożenie powierzchni rzutu poziomego (tzw. powierzchnia zabudowy) przez wysokość budynku lub przez sumowanie objętości poszczególnych kondygnacji. Wynik obliczeń wyraża się zazwyczaj w metrach sześciennych.

Zastosowanie kubatury budynku

Wartość kubatury budynku jest istotna z różnych względów, między innymi:

  • Planowanie i projektowanie: W procesie projektowania budynku, kubatura jest jednym z kluczowych parametrów branych pod uwagę przez architektów i inżynierów, gdyż wpływa na różne aspekty projektu, takie jak rozkład pomieszczeń, wysokość kondygnacji czy grubość ścian.
  • Ustalanie wartości nieruchomości: Kubatura jest jednym z kryteriów służących do określenia wartości nieruchomości, szczególnie w przypadku obiektów komercyjnych, przemysłowych i magazynowych, gdzie ilość przestrzeni do wykorzystania jest kluczowym czynnikiem.
  • Opłaty i podatki: Kubatura może być brana pod uwagę przy obliczaniu podatków i opłat związanych z nieruchomościami, takich jak podatek od nieruchomości czy opłaty za użytkowanie wieczyste.
  • Analiza efektywności energetycznej: Obliczanie kubatury jest niezbędne do oceny efektywności energetycznej budynku, gdyż jest ona wykorzystywana do obliczenia wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię, który jest istotny w kontekście certyfikacji energetycznej.
  • Ocena dostępności dla osób niepełnosprawnych: W przypadku budynków użyteczności publicznej, kubatura może być brana pod uwagę przy ocenie dostępności dla osób niepełnosprawnych, ponieważ może wpływać na konieczność zastosowania różnych rozwiązań, takich jak windy czy rampy dla wózków inwalidzkich.

Jak obliczyć kubaturę budynku

Obliczenie kubatury budynku polega na pomnożeniu powierzchni podłogi przez wysokość pomieszczeń. W przypadku budynków o nieregularnych kształtach lub nietypowej konstrukcji, obliczenie kubatury może być bardziej skomplikowane i wymagać podziału budynku na mniejsze części o regularnych kształtach.

Procedura obliczania kubatury budynku jest następująca:

  • Obliczenie powierzchni podłogi: Powierzchnia podłogi może być obliczona jako suma powierzchni poszczególnych pomieszczeń, których podłogi są na tym samym poziomie.
  • Określenie wysokości pomieszczeń: Wysokość pomieszczeń może być różna dla różnych kondygnacji budynku. W przypadku budynków o nieregularnych kształtach, wysokość może być różna nawet dla poszczególnych pomieszczeń na tej samej kondygnacji.
  • Pomnożenie powierzchni podłogi przez wysokość: Następnie należy pomnożyć powierzchnię podłogi przez wysokość pomieszczeń, aby uzyskać kubaturę.
  • Sumowanie kubatur poszczególnych części budynku: W przypadku budynków o nieregularnych kształtach, kubatury poszczególnych części budynku należy dodać do siebie, aby uzyskać całkowitą kubaturę budynku.

Warto zauważyć, że kubatura budynku może różnić się od rzeczywistej kubatury przestrzeni użytkowej, ze względu na elementy konstrukcyjne, takie jak ściany działowe, stropy czy instalacje techniczne. W praktyce, rzeczywista kubatura przestrzeni użytkowej może być mniejsza niż kubatura obliczona na podstawie powierzchni podłogi i wysokości pomieszczeń.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form