Odwrócona Hipoteka – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Odwrócona hipoteka to instrument finansowy, który pozwala właścicielom nieruchomości na przekształcenie części wartości swojej nieruchomości w regularne, zazwyczaj miesięczne, wypłaty. Produkt ten skierowany jest głównie do osób starszych, które posiadają nieruchomość i chcą zwiększyć swoje dochody, nie zbywając przy tym swojego domu czy mieszkania. W odwróconej hipotece nieruchomość jest zabezpieczeniem kredytu, który jest spłacany dopiero po śmierci właściciela lub w momencie, gdy ten zdecyduje się sprzedać nieruchomość.

Funkcjonowanie odwróconej hipoteki

Mechanizm działania odwróconej hipoteki opiera się na następujących zasadach:

  • Wycena nieruchomości: Przed udzieleniem odwróconej hipoteki, nieruchomość musi zostać wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość nieruchomości stanowi podstawę do określenia wysokości wypłat dla właściciela.
  • Wypłaty: Właściciel nieruchomości otrzymuje regularne wypłaty, które mogą być realizowane na różne sposoby, np. jako miesięczne raty, linia kredytowa czy jednorazowa wypłata. Wypłaty są zobowiązaniem instytucji finansowej udzielającej odwróconej hipoteki.
  • Spłata kredytu: Kredyt zabezpieczony odwróconą hipoteką nie musi być spłacany do momentu śmierci właściciela nieruchomości, jego trwałego opuszczenia lub sprzedaży. Po zakończeniu umowy, spadkobiercy mają możliwość spłaty zadłużenia, sprzedaży nieruchomości lub przekształcenia długu w tradycyjną hipotekę.

Zalety i wady odwróconej hipoteki

Zalety odwróconej hipoteki obejmują:

  • Dodatkowe dochody: Odwrócona hipoteka pozwala właścicielom nieruchomości na zwiększenie swoich dochodów, szczególnie w wieku emerytalnym.
  • Pozostawanie w domu: Właściciele mogą nadal mieszkać w swojej nieruchomości do końca życia, co jest istotne z punktu widzenia stabilizacji emocjonalnej i tożsamości.

Wady odwróconej hipoteki to:

  • Zmniejszenie wartości spadkowej: Wartość nieruchomości pozostawionej spadkobiercom może być znacznie niższa z powodu zadłużenia związanego z odwróconą hipoteką.
  • Skomplikowane warunki: Umowy odwróconej hipoteki mogą być trudne do zrozumienia, a koszty oraz opłaty związane z tego typu produktami mogą być wysokie.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z odwróconej hipoteki, warto dokładnie przeanalizować jej zalety i wady oraz porównać oferty różnych instytucji finansowych.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form