PCC – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to rodzaj podatku, który obowiązuje na terytorium Polski i dotyczy określonych czynności cywilnoprawnych, takich jak umowy sprzedaży, darowizny, czy umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. PCC stanowi jedno z źródeł dochodów budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Podatek ten jest regulowany przez ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stawki podatku PCC i kalkulacja

Stawki podatku PCC są zróżnicowane w zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej oraz wartości przedmiotu umowy. W przypadku umów sprzedaży nieruchomości oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, stawka PCC wynosi 2% wartości przedmiotu umowy. Natomiast w przypadku darowizn i innych umów przenoszących własność nieruchomości, stawka PCC wynosi 1% wartości przedmiotu umowy, jeżeli nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W niektórych przypadkach, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, istnieje możliwość zwolnienia z podatku PCC, np. w przypadku nabycia nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego lub gminy.

Płatność PCC i procedury

Płatnikiem podatku PCC jest strona umowy, która zobowiązana jest do zapłaty podatku. W przypadku umów zawieranych przed notariuszem, notariusz ma obowiązek poinformować strony umowy o obowiązku zapłaty podatku PCC oraz określić termin, w którym należy dokonać płatności. Termin ten wynosi zazwyczaj 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu dokonania płatności, płatnik musi wypełnić i złożyć odpowiednią deklarację podatkową w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Podsumowanie

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to podatek nakładany na określone czynności cywilnoprawne, takie jak sprzedaż, darowizna czy ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Stawki PCC zależą od rodzaju czynności oraz wartości przedmiotu umowy. Płatnikiem podatku jest strona umowy, która zobowiązana jest do jego zapłaty w terminie ustalonym przez notariusza lub przepisami prawa.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form