Pieniądz Fiducjarny – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Pieniądz fiducjarny, z łacińskiego „fiducia”, oznaczającego zaufanie, to forma pieniądza, która nie posiada wartości materialnej samą w sobie, ale ma wartość ze względu na zaufanie społeczne, jakim się cieszy. W przeciwieństwie do pieniądza pełnego, który oparty jest na wartości konkretnych dóbr materialnych, takich jak złoto czy srebro, pieniądz fiducjarny nie ma bezpośredniego pokrycia w żadnym surowcu. Wartość pieniądza fiducjarnego wynika z zaufania do emitenta oraz społeczeństwa, które uznaje go za środek płatniczy.

Funkcje pieniądza fiducjarnego są podobne do funkcji pełnionych przez pieniądz pełny. Pieniądz fiducjarny pełni rolę środka płatniczego, jednostki rozrachunkowej oraz środka przechowywania wartości. Zastosowanie pieniądza fiducjarnego umożliwia prowadzenie transakcji gospodarczych na większą skalę, ponieważ nie jest ograniczone przez dostępność konkretnych surowców.

Przykłady pieniądza fiducjarnego

Przykładami pieniądza fiducjarnego są głównie banknoty i monety. Emitowane przez bank centralny danego kraju, banknoty i monety są uznawane przez społeczeństwo jako środek płatniczy, pomimo braku bezpośredniego pokrycia w surowcach. Emitent, czyli bank centralny, zobowiązuje się wypłacić bądź przyjąć jako środek płatniczy te instrumenty, co wzmacnia zaufanie społeczne do nich.

Innym przykładem pieniądza fiducjarnego są środki na rachunkach bankowych. Choć nie mają one formy materialnej, służą jako środek płatniczy w transakcjach elektronicznych, takich jak przelewy bankowe czy płatności kartą. Tak samo jak banknoty i monety, środki na rachunkach bankowych są akceptowane jako płatność, ponieważ instytucje finansowe, których klientami jesteśmy, zobowiązują się do ich honorowania

Wpływ na gospodarkę

Pieniądz fiducjarny ma istotny wpływ na gospodarkę. Jego elastyczność pozwala na szybsze dostosowanie podaży pieniądza do potrzeb rynku, co umożliwia prowadzenie polityki monetarnej przez bank centralny. Bank centralny może kontrolować poziom stóp procentowych, co wpływa na dostępność kredytów, inwestycje oraz poziom inflacji. W przypadku kryzysów finansowych lub problemów gospodarczych, bank centralny może podejmować decyzje mające na celu stabilizację rynku, na przykład zmieniając poziom rezerw obowiązkowych czy wprowadzając programy skupu obligacji.

Jednakże istotne jest także zrozumienie ryzyka związanego z pieniądzem fiducjarnym. Jako że jego wartość opiera się na zaufaniu społecznym, w sytuacjach kryzysowych czy w przypadku utraty wiary w emitenta może dochodzić do zjawiska ucieczki od tego typu pieniądza, co może prowadzić do niestabilności gospodarczej.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form