Platforma Crowdfundingowa – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Platforma crowdfundingu, znana również jako platforma finansowania społecznościowego, to serwis internetowy, który umożliwia zbieranie środków finansowych na różne projekty i przedsięwzięcia, w tym również inwestycje w nieruchomości. Słowo „crowdfunding” pochodzi od angielskiego „crowd”, czyli tłum, oraz „funding”, co oznacza finansowanie. Wykorzystuje się je, aby opisać proces, w którym wiele osób wspólnie wspiera dany cel finansowy.

W kontekście nieruchomości, platforma crowdfundingu pozwala inwestorom indywidualnym na finansowanie różnorodnych projektów deweloperskich, remontów czy zakupów nieruchomości, bez potrzeby angażowania się w pełni jako inwestor czy współwłaściciel. W zamian za przekazane środki, inwestorzy otrzymują zazwyczaj udział w przyszłych zyskach generowanych przez daną nieruchomość lub projekt.

Użytkownicy platformy crowdfundingu mogą przeglądać różne projekty, które są oferowane przez deweloperów, inwestorów oraz właścicieli nieruchomości, a następnie zdecydować, który z nich chcą wesprzeć. Platformy te pozwalają na udostępnienie informacji dotyczących projektu, takich jak koszty, prognozowane zyski, czas trwania inwestycji czy ryzyko związane z projektem. W ten sposób inwestorzy mogą dokonać świadomego wyboru, opierając się na dostępnych informacjach.

Rodzaje platform crowdfundingowych w nieruchomościach

W sektorze nieruchomości można wyróżnić kilka rodzajów platform crowdfundingowych, które różnią się modelem finansowania oraz rodzajem projektów, w jakie można zainwestować:

  • Crowdfunding udziałowy (equity crowdfunding) – inwestorzy przekazują środki finansowe w zamian za udziały w spółce zarządzającej nieruchomością lub projektem. W związku z tym, inwestorzy uczestniczą w zyskach i stratach wynikających z danego przedsięwzięcia, a także mają prawo głosu w decyzjach dotyczących zarządzania.
  • Crowdfunding dłużny (debt crowdfunding) – inwestorzy udzielają pożyczek na finansowanie projektów nieruchomości, a następnie otrzymują odsetki od spłacanych przez pożyczkobiorców rat. W przeciwieństwie do udziałowego, inwestorzy nie stają się współwłaścicielami nieruchomości ani nie mają prawa głosu w decyzjach zarządczych.
  • Crowdfunding oparty na tokenach (token-based crowdfunding) – ten model opiera się na technologii blockchain i umożliwia inwestorom nabycie tokenów, które reprezentują udziały w projekcie nieruchomościowym. Tokeny te można sprzedać na rynkach wtórnych, co dodatkowo zwiększa płynność inwestycji.
  • Crowdfunding na zasadzie wynajmu (rental crowdfunding) – inwestorzy wpłacają środki finansowe na rzecz zakupu nieruchomości, która będzie następnie wynajmowana. Zyski z wynajmu są następnie dzielone pomiędzy inwestorów proporcjonalnie do ich wkładu.

Wybór odpowiedniej platformy crowdfundingowej zależy od indywidualnych preferencji inwestora, jego apetytu na ryzyko, celów inwestycyjnych oraz horyzontu czasowego.

Kluczowe pojęcia związane z platformami crowdfundingowymi w nieruchomościach

Przy korzystaniu z platform crowdfundingowych w nieruchomościach warto znać kilka kluczowych pojęć, które pomogą inwestorom lepiej zrozumieć oferowane projekty i podejmować świadome decyzje:

  • Stopa zwrotu (ROI) – to wskaźnik, który mierzy rentowność inwestycji. Wyrażany jest w procentach i pokazuje, jaką część zainwestowanego kapitału inwestor odzyskał lub stracił w wyniku inwestycji.
  • Dywersyfikacja – polega na rozkładaniu środków finansowych na różne inwestycje, tak aby zmniejszyć ryzyko poniesienia strat. W kontekście platform crowdfundingowych oznacza inwestowanie w różnorodne projekty nieruchomościowe.
  • Krótkoterminowe i długoterminowe inwestycje – inwestycje krótkoterminowe charakteryzują się krótszym horyzontem czasowym (zwykle do 1 roku), podczas gdy inwestycje długoterminowe obejmują dłuższy okres czasu (powyżej 1 roku). Platformy crowdfundingowe oferują projekty o różnych horyzontach czasowych, co pozwala inwestorom dostosować inwestycje do swoich potrzeb.
  • Prognozy zysków – są to przewidywane dochody, które inwestor może uzyskać z projektu nieruchomościowego. Prognozy te opierają się na analizie rynku, stanu nieruchomości oraz potencjalnych źródeł dochodów (np. wynajem, sprzedaż).
  • Ryzyko inwestycyjne – to prawdopodobieństwo poniesienia strat w wyniku inwestycji. Platformy crowdfundingowe zazwyczaj oceniają ryzyko inwestycyjne dla każdego projektu i udostępniają te informacje inwestorom.

Zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i dla osób początkujących, platformy crowdfundingowe stanowią ciekawą alternatywę na rynku nieruchomości. Pozwalają one na zaangażowanie się w różnorodne projekty, minimalizując jednocześnie ryzyko i wymagany wkład kapitałowy. Aby korzystać z platform crowdfundingowych w sposób efektywny, warto zgłębić wiedzę na temat sektora nieruchomości, poznając kluczowe pojęcia i analizując oferowane projekty.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form