Property Manager – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Termin „property manager” odnosi się do osoby lub firmy zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie właściciela lub zarządcy. Property managerowie pełnią kluczową rolę w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, mieszkaniowymi oraz innych rodzajów obiektów, takich jak hotele czy centra handlowe.

Zakres obowiązków property managera obejmuje:

 • Zarządzanie najmem: Property manager odpowiada za pozyskiwanie najemców, negocjowanie i przygotowywanie umów najmu, a także dbanie o terminowe płatności czynszów oraz rozwiązywanie ewentualnych konfliktów związanych z najmem.
 • Utrzymanie nieruchomości: Do obowiązków property managera należy dbanie o prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości, zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym. Obejmuje to zarządzanie konserwacją, naprawami, modernizacjami oraz utrzymaniem porządku i czystości w obiektach.
 • Planowanie i kontrola budżetu: Property manager jest odpowiedzialny za opracowanie oraz kontrolę budżetu związanego z zarządzaniem nieruchomością, w tym zarówno kosztów stałych, jak i zmiennych.

Wymagania i Kwalifikacje Property Managera

Aby skutecznie pełnić rolę property managera, osoba lub firma powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności. Oto niektóre z wymagań stawianych przed property managerami:

 • Wykształcenie i doświadczenie: Preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego w dziedzinie związanej z zarządzaniem nieruchomościami, takiej jak zarządzanie, administracja, prawo czy ekonomia. Ponadto, istotne jest doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości oraz znajomość lokalnego rynku.
 • Licencje i certyfikaty: W niektórych przypadkach property managerowie są zobowiązani do posiadania licencji lub certyfikatów potwierdzających ich kwalifikacje. W Polsce nie ma obowiązku posiadania licencji zawodowej dla property managerów, jednak uzyskanie certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Nieruchomości może być dobrym potwierdzeniem kompetencji.
 • Umiejętności interpersonalne: Property manager powinien wykazywać się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, negocjacyjnymi oraz rozwiązywania konfliktów, gdyż na co dzień współpracuje z wieloma różnymi interesariuszami, takimi jak najemcy, właściciele, dostawcy usług czy organy administracji publicznej.
 • Znajomość prawa: Property manager powinien być na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi nieruchomości, takimi jak prawo budowlane, prawo najmu czy przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Korzyści ze Współpracy z Property Managerem

Zatrudnienie property managera może przynieść właścicielom nieruchomości wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i organizacyjnych. Oto najważniejsze z nich:

 • Optymalizacja dochodów: Profesjonalny property manager może pomóc w osiągnięciu wyższych dochodów z nieruchomości poprzez skuteczne pozyskiwanie najemców, negocjowanie korzystnych umów najmu oraz minimalizowanie okresów, w których nieruchomość pozostaje niezamieszkana lub nieużytkowana.
 • Oszczędność czasu: Współpraca z property managerem pozwala właścicielom nieruchomości zaoszczędzić czas, który mogliby poświęcić na inne przedsięwzięcia czy życie prywatne. Property manager zajmuje się wieloma kwestiami związanymi z zarządzaniem nieruchomością, dzięki czemu właściciele nie muszą poświęcać im swojej uwagi.
 • Redukcja ryzyka prawnego: Property manager, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, pomaga właścicielom nieruchomości uniknąć problemów prawnych wynikających z nieprzestrzegania przepisów czy nieumiejętnego rozwiązywania konfliktów z najemcami.
 • Utrzymanie wartości nieruchomości: Dzięki regularnemu utrzymaniu nieruchomości, zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym, property manager przyczynia się do zachowania oraz wzrostu wartości obiektu na rynku nieruchomości.

Podsumowanie

Property manager to specjalista odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami na rzecz właścicieli. Współpraca z profesjonalnym property managerem może przynieść wiele korzyści, takich jak optymalizacja dochodów, oszczędność czasu, redukcja ryzyka prawnego czy utrzymanie wartości nieruchomości.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form