Sharing Economy – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Sharing economy, znane również jako ekonomia współdzielenia lub ekonomia współużytkowania, to termin opisujący nowy model gospodarczy oparty na współużytkowaniu dóbr i usług przez różne osoby.

W dziedzinie nieruchomości, ekonomia współdzielenia zakłada dzielenie się kosztami oraz przestrzenią, aby zaspokoić potrzeby większej liczby osób przy niższych kosztach.

Ekonomia współdzielenia obejmuje wiele pojęć i praktyk, które są stosowane w różnych sektorach gospodarki. W przypadku nieruchomości, najważniejsze z nich to: współwłasność, współwynajem, coworking i coliving. W dalszej części artykułu omówimy te pojęcia oraz ich zastosowanie w obszarze nieruchomości.

Pojęcia używane w nieruchomościach związane z ekonomią współdzielenia

  • Współwłasność: Współwłasność to sytuacja, w której kilka osób wspólnie posiada nieruchomość. Współwłaściciele dzielą się odpowiedzialnością za zarządzanie, utrzymanie oraz wszelkie koszty związane z nieruchomością. Współwłasność może dotyczyć zarówno nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych. Przykładem może być inwestycja w apartament, który będzie wynajmowany, a zyski będą dzielone między współwłaścicieli.
  • Współwynajem: Współwynajem to praktyka, w której kilka osób wynajmuje wspólnie nieruchomość, dzieląc się kosztami czynszu, rachunków i innych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania lub domu. Współwynajem jest popularny zwłaszcza wśród studentów oraz młodych osób rozpoczynających swoją karierę zawodową, którzy nie mają jeszcze środków na zakup własnej nieruchomości.
  • Coworking: Coworking to współdzielona przestrzeń biurowa, która jest wynajmowana przez różne firmy, freelancerów lub przedsiębiorców. W przestrzeni coworkingowej osoby te mają dostęp do wspólnych zasobów, takich jak biurka, sale konferencyjne czy sprzęt biurowy, a koszty utrzymania są dzielone między wszystkich użytkowników. Coworking pozwala na elastyczne korzystanie z infrastruktury biurowej i sprzyja wymianie wiedzy oraz kontaktom biznesowym.
  • Coliving: Coliving to koncepcja mieszkalna, która zakłada współdzielenie przestrzeni życiowej oraz zasobów przez grupę osób. W przestrzeni colivingowej mieszkańcy mają do dyspozycji prywatne sypialnie, ale wspólne obszary, takie jak kuchnia, łazienka czy salon, są udostępniane dla wszystkich. Coliving jest szczególnie atrakcyjny dla osób ceniących sobie społeczność i relacje z innymi mieszkańcami, a także dla osób, które chcą obniżyć koszty życia.

Wpływ ekonomii współdzielenia na rynek nieruchomości

Ekonomia współdzielenia wpłynęła na rynek nieruchomości, przyczyniając się do powstawania nowych modeli biznesowych, a także do zmian w zachowaniach konsumentów i inwestorów. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów tego wpływu:

  • Zmiana preferencji: W miarę jak coraz więcej osób korzysta z rozwiązań opartych na ekonomii współdzielenia, następuje zmiana preferencji życiowych i zawodowych. W przypadku nieruchomości, konsumenci są coraz bardziej zainteresowani elastycznymi rozwiązaniami, które pozwolą im dostosować się do dynamicznie zmieniających się okoliczności.
  • Zmniejszenie popytu na tradycyjne przestrzenie biurowe: Coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z przestrzeni coworkingowych, co wpływa na zmniejszenie popytu na tradycyjne przestrzenie biurowe. W rezultacie, deweloperzy i inwestorzy muszą dostosować swoje strategie, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku.
  • Nowe modele biznesowe: Ekonomia współdzielenia stworzyła nowe modele biznesowe, które przyciągają inwestorów. Przykładem mogą być platformy umożliwiające współwynajem nieruchomości, które łączą osoby poszukujące współlokatorów oraz oferują usługi zarządzania nieruchomościami.
  • Zrównoważony rozwój: Ekonomia współdzielenia sprzyja zrównoważonemu rozwojowi, ponieważ pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i ograniczenie marnotrawstwa. W kontekście nieruchomości, może to oznaczać np. współdzielenie przestrzeni biurowej, co prowadzi do zmniejszenia ilości nieużytków i optymalizacji zużycia energii.

Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form