Crowdinvesting – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Crowdinvesting, zwany także equity crowdfundingiem, jest formą finansowania zbiorowego, która pozwala inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym na zakup udziałów w przedsiębiorstwach lub projektach, zwykle w zamian za część zysków lub dywidendę. Ten rodzaj inwestowania różni się od tradycyjnego crowdfundingu, gdzie osoby wspierające projekty otrzymują nagrody niefinansowe, takie jak produkty czy usługi, zamiast udziałów w firmie.

Crowdinvesting jest stosowany w różnych dziedzinach, w tym w nieruchomościach. W kontekście rynku nieruchomości oznacza to, że inwestorzy mają możliwość wspólnego finansowania nieruchomości lub projektów deweloperskich, stając się współwłaścicielami danego przedsięwzięcia. Dzięki temu mogą czerpać korzyści finansowe z wynajmu, sprzedaży czy wzrostu wartości inwestycji.

Jak działa crowdinvesting w nieruchomościach

W crowdinvestingu nieruchomościowym inwestorzy indywidualni i instytucjonalni wpłacają środki na określone projekty, takie jak budowa budynków mieszkalnych, komercyjnych czy przemysłowych. Zarówno inwestorzy początkujący, jak i doświadczeni, mogą uczestniczyć w tego rodzaju inwestycjach, co sprawia, że jest to coraz bardziej popularna metoda finansowania nieruchomości.

W crowdinvestingu nieruchomościowym wyróżniamy trzy główne modele inwestowania:

 • Inwestycje dłużne: Inwestorzy udzielają pożyczek deweloperom lub właścicielom nieruchomości, którzy zobowiązują się do spłaty kapitału wraz z odsetkami po określonym czasie. Jest to najbardziej zbliżone do klasycznych pożyczek bankowych, z tą różnicą, że finansowanie pochodzi od zbiorowości inwestorów.
 • Inwestycje w udziały: Inwestorzy stają się współwłaścicielami nieruchomości lub projektów deweloperskich, co daje im prawo do uzyskiwania zysków z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości. Ponadto, inwestorzy mogą czerpać korzyści ze wzrostu wartości inwestycji na przestrzeni lat.
 • Inwestycje mieszanego typu: Jest to hybrydowy model, który łączy elementy inwestycji dłużnych i udziałowych. Inwestorzy udzielają pożyczki, a w zamian otrzymują zarówno odsetki, jak i udziały w nieruchomości czy projekcie deweloperskim.

Platformy crowdinvestingowe działają jako pośrednicy między inwestorami a deweloperami, ułatwiając proces inwestycyjny i zapewniając odpowiednie narzędzia do monitorowania inwestycji. Inwestorzy mają możliwość wyboru spośród szerokiej gamy projektów, co pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego oraz minimalizację ryzyka.

Zalety i ryzyka crowdinvestingu w nieruchomościach

Zalety:

 • Demokratyzacja inwestycji: Crowdinvesting pozwala na udział w inwestycjach nieruchomościowych nawet dla osób o niewielkim kapitale. To sprawia, że więcej osób ma możliwość inwestowania w nieruchomości i czerpania z tego korzyści.
 • Dywersyfikacja: Inwestując w różne projekty nieruchomościowe, inwestorzy mogą zdywersyfikować swoje portfolio inwestycyjne, co zmniejsza ryzyko wystąpienia strat.
 • Potencjalne zyski: Crowdinvesting może generować atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji, zwłaszcza w przypadku projektów o wysokim potencjale wzrostu wartości.
 • Łatwość inwestowania: Platformy crowdinvestingowe oferują łatwy dostęp do informacji o projektach, a także intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami.

Ryzyka:

 • Ryzyko niewypłacalności dewelopera: Jeśli deweloper nie jest w stanie zakończyć projektu lub spłacić długu, inwestorzy mogą ponieść straty.
 • Ryzyko rynkowe: Wartość nieruchomości może ulec zmianie z powodu czynników rynkowych, takich jak kryzys gospodarczy czy zmiana popytu.
 • Illiquidność inwestycji: Inwestycje w nieruchomości przez crowdinvesting są zazwyczaj mniej płynne niż inwestycje na giełdzie, co może utrudnić szybkie wyjście z inwestycji.
 • Brak kontroli: Inwestorzy uczestniczący w projekcie crowdinvestingowym mają ograniczoną kontrolę nad projektem, co może prowadzić do różnych decyzji zarządzania nieruchomością niż te, które sami by podjęli.

Podsumowanie

Crowdinvesting w nieruchomościach to innowacyjny sposób na inwestowanie w nieruchomości, który oferuje wiele zalet, ale wiąże się także z ryzykiem. Ważne jest, aby potencjalni inwestorzy dokładnie zrozumieli działanie tego modelu inwestycyjnego oraz ryzyka z nim związane przed podjęciem decyzji o inwestycji.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form