Wspólnik Spółki – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Wspólnik to osoba fizyczna lub prawna, która uczestniczy w tworzeniu i funkcjonowaniu spółki. Wspólnicy spółek mają określone prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz umowy spółki. Ich odpowiedzialność oraz udział w zarządzaniu spółką zależą od rodzaju spółki oraz zapisów umowy spółki.

Różne rodzaje spółek i wpływ na odpowiedzialność wspólników

Istnieje kilka rodzajów spółek, w których wspólnicy mogą prowadzić działalność na rynku nieruchomości. W Polsce najpopularniejsze rodzaje spółek to spółka cywilna, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Oto, jak odpowiedzialność wspólników wygląda w poszczególnych rodzajach spółek:

  • Spółka cywilna: W spółce cywilnej wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie, co oznacza, że każdy wspólnik może być wezwany do zapłaty całego długu spółki. Wspólnicy mają również równy udział w zarządzaniu spółką.
  • Spółka jawna: W spółce jawnej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, lecz ich odpowiedzialność może być ograniczona na podstawie umowy spółki. W zarządzaniu spółką mogą uczestniczyć wszyscy wspólnicy lub tylko wybrani członkowie zarządu.
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym. Ich odpowiedzialność ogranicza się do wysokości wkładów wpłaconych na kapitał zakładowy. Zarządzanie spółką z o.o. odbywa się poprzez zarząd wybrany przez wspólników.
  • Spółka akcyjna: Wspólnicy spółki akcyjnej (S.A.) są posiadaczami akcji, które reprezentują ich udział w kapitale spółki. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wartości posiadanych akcji. Zarządzanie spółką akcyjną odbywa się za pośrednictwem zarządu oraz rady nadzorczej.

Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form