Rząd wprowadza zerowy VAT na materiały budowlane

Prawo podatkowe nie zawsze jest proste – przekonał się o tym chyba każdy, kto choć raz musiał składać wyjaśnienia przed urzędem skarbowym. Utrudnieniem są także różne stawki podatkowe, także jeśli chodzi o materiały budowlane. Tym razem rząd postanowił wprowadzić zerowy podatek VAT w tym zakresie – od razu jednak zaznaczamy, że nie będzie on dostępny dla wszystkich. 

Dwie stawki VAT na zakup materiałów budowlanych 

Na chwilę obecną w Polsce obowiązują dwie stawki podatkowe VAT na zakup materiałów budowlanych – 23% oraz 8%. Druga stawka jest stosowana w budownictwie mieszkaniowym, przy czym możemy z niej skorzystać, jeśli nie przekroczymy limitu powierzchni nieruchomości – dla domów jednorodzinnych jest to 300 m2 powierzchni użytkowej, a dla lokali – 150 m2.  

Jeżeli dom jednorodzinny ma większą powierzchnię – do wszystkich prac budowlanych, remontów i modernizacji stosuje się dwie stawki – 8 i 23% – w odpowiedniej proporcji ustalonej według metrażu. Tak czy inaczej, każda stawka podatkowa zawyża ogólny koszt budowy jakiejkolwiek nieruchomości (czy też jej remontu). Rząd proponuje więc stawkę 0%. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2020 r. (sygn. akt I SA/Sz 87/20), konkretna czynność opodatkowana jest wedle właściwej stawki określonej w ustawie, niezależnie od tego, jaką stawkę do opodatkowania danej czynności zastosował podatnik, i niezależnie od tego, co wykazał zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie umowy czy ogłoszeniu o zamówieniu w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego. Powyższe możemy odnieść także do kwestii opodatkowania zakupu materiałów budowlanych.  

Rezygnacja z podatku VAT na materiały budowlane

Pomysł na całkowite odstąpienie od podatku VAT na materiały budowlane narodził się w związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami pogodowymi. Huragany, które zniszczyły domy setek osób w naszym kraju przyczyniły się więc do wprowadzenia tej szczególnej i ograniczonej czasowo ulgi podatkowej.  

Zgodnie bowiem z opublikowanym projektem zmiany rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek VAT oraz warunków stosowania obniżonych stawek, materiały budowlane darowane poszkodowanym w nawałnicach będą korzystać z 0% stawki VAT. Tym samym oznacza to, że z tego wyjątkowego zwolnienia będą mogli skorzystać jedynie ci, którzy pomagali poszkodowanym. 

W uzasadnieniu przytoczonego projektu podkreślono, że Rozmiar szkód wywołanych działaniem silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych dyktuje konieczność wprowadzenia w okresie przejściowym zaproponowanego rozwiązania o charakterze wspierającym. W projekcie nowelizacji rozporządzenia ws. towarów i usług dla których obniża się stawkę (…) przewiduje się obniżenie stawki podatku VAT do wysokości 0% dla nieodpłatnych dostaw materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych. Jednocześnie w celu zapobieżenia ewentualnym nadużyciom, stawka w wysokości 0% będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy sprzedawcą, a poszkodowanym oraz przedłożeniu przez poszkodowanego stosowanego dokumentu potwierdzającego powstanie szkody w nieruchomości”. 

Czas obowiązywania ulgi VAT – tylko do końca 2020 r.? 

Od samego początku zwolnienie materiałów budowalnych przekazywanych poszkodowanym z podatku VAT miało obowiązywać tylko przez określony czas – w praktyce mniej więcej do końca 2020 r. Niewykluczone jednak, że w związku z ograniczeniami prawnymi i gospodarczymi wywołanymi epidemią koronawirusa, możliwość skorzystania z omawianej ulgi zostanie wydłużona w czasie.  

Podstawa prawna: 

  • Art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług